Den kaldeiska kyrkan, störst bland de assyriska kyrkorna, fick nyligen en ny patriark. Louis Sako, biskop i Kirkuk upphöjdes till patriark efter patriark Dellys avgång.
– Jag vill ena det irakiska folket, förklarade den nya kyrkoledaren i sitt första uttalande.

Louis Sako har under sin tid som biskop i Kirkuk försökt minska spänningarna mellan de olika etniciteterna i staden. Han har hållit flera seminarier om fredlig samlevnad och haft kontinuerliga möten med muslimska religiösa ledare. 

Sako har varit en uttalad kritiker mot planerna på att omvandla Nineveslätten till ett eget administrativt område med assyrisk majoritet. 

I sina första uttalanden som patriark betonar Sako att han tror på fredlig samexistens mellan kristna och muslimer i Irak och mellan shiiter, sunniter och kurder.  

Den nya patriarken föddes i den assyriska staden Zakho, norra Irak, år 1948. Förutom kristen teologi har han en master i islamisk rätt från Pontifical universitet i Rom och en Ph.D. i irakisk historia från Sorbonne universitetet i Paris. 

Den nya patriarkens invigningsceremoni kommer att hållas i Bagdad i början på mars.