Representanter från närmare sextio länder försökte hitta lösningar för att hjälpa assyrier och andra minoritetsgrupper i Mellanöstern under konferens i Paris.

Sammankallare av konferensen som ägde rum den 8 september var Frankrikes utrikesminister Laurent Fabius och Jordaniens utrikesminister Nasser Judah. Representanter från 56 länder och 11 internationella och regionala organisationer deltog i konferensen. Sverige representerades av utrikesminister Margot Wallström (s).

Konferensens fokus var på de minoritetsgrupper som blir offer för etniskt och religiöst våld. Bland dessa finns assyrier men också yazidier, mandéer och shabak. Assyrierna representerades av flera kyrkliga ledare och av Yonadam Kanna, ordförande för Assyriska Demokratiska Rörelsen i Irak.

Slutkommunikén från konferensen är omfattande och talar om både politiska, humanitära och juridiska frågor. Man ska underlätta för flyktingar att kunna återvända till sina hem, man ska öka det humanitära biståndet till de drabbade och se till att de som gör sig skyldiga till brott bestraffas. Man understryker framför allt att terrororganisationen Islamiska Staten ska bekämpas och att mångfalden i Mellanöstern måste bevaras.

Assyriska Riksförbundet fanns på plats i Paris för möten med olika representanter i samband med konferensen.

– Det är bra att en konferens på internationell nivå tar upp situationen för minoriteterna. Men samtidigt är slutdokumentet, The Paris Action Plan, ytterst vag. Det läggs fram en massa vackra målsättningar och sägs många bra saker. Men det är för litet konkret. Vad man konkret ska göra för att nå dessa mål är fortfarande en obesvarad fråga, kommenterar förbundsordförande Afram Yakoub.

En viktig formulering i dokumentet är att det vid sidan av att hjälpa alla offer för våld är nödvändigt att skydda de grupper och kulturer vars hela existens är hotad i Irak och Syrien. För detta ändamål tillkännagav Frankrike att man bildar en fond på 25 miljoner Euro.

– Det här har vi framfört upprepade gånger till den svenska regeringen, säger Afram Yakoub. Assyrier och yazidier löper en uppenbar risk att helt utrotas i sitt historiska hemland och det gör det nödvändigt att stöda dessa grupper på ett särskilt sätt. Margot Wallström har hittills förklarat att man inte kan göra så. Kanske den svenska inställningen ändras nu, menar Yakoub.