En ambitiös plan har sjösatts av riksförbundet för att starta flera nya svensk-assyriska skolor. Intresset från föräldrar och medlemmar är stort.

Sedan veckor tillbaka pågår en satsning från Assyriska riksförbundet för att få till stånd fler svensk-assyriska skolor i landet. Satsningen är fokuserad på Botkyrka, Norrköping, Jönköping och Göteborg. Senast i början av kommande år ska ansökan till Skolinspektionen vara inlämnad och vid godkännande kan skolverksamheten starta under år 2017.

– Intresset är stort och vi har på kort tid fått in många intresseanmälningar, berättar Sargon Shamoon, styrelseledamot i riksförbundet som arbetar med satsningen i Göteborg: ”Jag upplever det som att många föräldrar är missnöjda med existerande skolor och de har hört positiva omdömen om svensk-assyriska skolan i Södertälje som har funnits ett tag nu”, säger Sargon.

Satsningen gäller skolor med förskoleklass och upp till årskurs nio. De följer den svenska läroplanen som är obligatorisk för alla skolor i Sverige och står under Skolinspektionens tillsyn. Det som utmärker skolorna är den assyriska profilen som innebär att barnen får lära sig assyriska språket och lära sig mer om exempelvis assyrisk historia. Dessutom får eleverna fler undervisningstimmar i kärnämnen som svenska och matematik. All grundskoleverksamhet är kostnadsfri i Sverige, likaså för barn i de svensk-assyriska skolorna.

Intresserade föräldrar uppmanas anmäla sitt intresse för att garantera plats för sina barn. Intresseanmälan är inte bindande. Skicka ett mejl till kansli@assyriskariksforbundet.se för att göra en intresseanmälan eller ställa frågor om satsningen.