Det aktade universitetet i New York, USA har ingått ett samarbete med Seyfo Center i samband med att universitets avdelning för mänskliga rättigheter startat ett nytt initiativ under namnet ”The Alliance of Historical Dialogue and Accountability (AHDA)”.

AHDA kommer representeras av ett innovativt tvärvetenskapligt globalt nätverk av forskare och sakkunniga som har intresse av historisk dialog och den roll som historiska händelser har i försoning och fredsbyggande. 

AHDA kommer knyta till sig organisationer som genom utbyte av opinionsbildning och akademiska insikter kring olika ämnesområden ska utforska de bakomliggande orsakerna till konflikter, ta fram kunskaper om tidigare överträdelser beträffande mänskliga rättigheter samt vilken inverkan det fått på nuvarande försoningsprocesser.

– Jag tycker vårt arbete har nått en hög status internationellt och samarbetet med Colombia University är ett exempel på detta, säger Sabri Atman som är ordförande för Seyfo Center.

AHDA vill med detta initiativ underlätta utbytet av kunskap och erfarenheter genom anslutna organisationer från olika regioner så som Seyfo Center. Inom AHDA alliansen kommer forskningsinstitut, museer, stiftelser och myndigheter samverka. Även enskilda yrkesutövare som journalister, akademiker, konstnärer, andliga ledare och jurister ingå.

– Jag är oerhört glad att Seyfo Center har bildat ett starkt nätverk över hela världen, tack vare stödet som vi får av det assyriska folket och dess föreningar blir vi starkare, säger Sabri Atman.