Organisationen Seyfo Center är en organisation som arbetar i huvudsak med att sprida kunskap om folkmordet Seyfo 1915 under det ottomanska styret i nuvarande Turkiet. Målet är att Seyfo ska bli känt av allmänheten men framför allt erkännas av så många stater som möjligt. Ju fler stater som erkänner folkmordet desto större tryck blir det att även Turkiet erkänner det. Fehmi Barkarmo berättar historien om Seyfo Center och dessa aktiviteter.

Det hela började för 10 år sen i Amsterdam då Sabri Atman höll ett tal under en minnesceremoni för assyriska martyrer. Sabri ägnade större delen av sitt tal åt folkmordet Seyfo, ett folkmord som saknar motstycke i barbariet och metoderna under dess genomförande.

Sedan bjöds Sabri in till liknande minnesdagar i allt fler länder. Detta blev startskottet för en oplanerad men likväl mycket omfattande verksamhet. Förvisso hade en del organisationer något tidigare anordnat vissa aktioner för att uppmärksamma folkmordet men den stora massan av vårt folk – med alla dess olika benämningar – väcktes mer till insikt om folkmordets konsekvenser ju mer som Seyfo Center utökade sin verksamhet.

Med tiden kom Seyfo Center att bli en organisation som det anstår namnet och en stolthet för hela det assyriska folket. I och med detta betraktas Sabri Atman sedan många år tillbaka som ”den främste ambassadören” för Seyfo världen över.

Sedan grundandet av Seyfo Center har dess ordförande Sabri Atman rest till ett stort antal länder flera gånger om, för att just informera om folkmordet och kräva ett politiskt erkännande. I samma syfte har konferenser och seminarier anordnats i bland annat Sveriges Riksdag, engelska parlamentet, australiska parlamentet och EU parlamentet är det senaste i raden.

Ju fler aktiviteter som organisationen bedriver desto större blir också stödet och uppslutningen från vårt folk. De aktiviteter som genomfördes i Sverige under den senaste tiden förtjänar att nämnas med respekt och stolthet tycker jag. Framför allt är det ett stort plus för hela Seyfo-frågan att en av de främsta pionjärerna, en gigant med 50 års erfarenhet inom den assyriska nationella rörelsen, Ninos Aho har anslutit sig till organisationen och stolt deklarerat att han gärna blir ambassadör för Seyfo Center i hela USA där han är bosatt.

De aktuella aktiviteterna tillkom i samband med att Sabri Atman ville att man i samarbete med en del föreningar i Sverige anordna an rad sammankomster för att hylla den store poeten och pionjären Malfono Ninos Aho för hans insatser inom den assyriska nationella rörelsen medan han fortfarande är i livet.

Men Ninos Aho ville inte att bara allting ska kretsa kring hans person. Han ville att man samtidigt lyfter fram den centrala rollen som Seyfo Center spelar i spridningen av kunskaper om folkmordet samt dess insatser i vägen för ett politiskt erkännande. Det var också hans vilja att alla intäkter från dessa aktiviteter skulle oinskränkt gå till Seyfo Center.

Dessa aktiviteter är i korthet följande:

» Den 18 april 2010 genomfördes den första av dessa aktiviteter i Assyriska Kulturhuset i Göteborg i form av en kulturafton. Arrangemanget hade dubbla syften; dels att hylla Malfono Ninos Aho och dels att berätta om Seyfo Center och dess verksamhet. I arrangemanget deltog ca 350 personer. De tillfrågade svarade efter programmet i stort sett samstämmigt att det var ett minnesvärt arrangemang. Alla gladdes åt att ha träffat legenden

Ninos Aho tillsammans med Sabri Atman. Medverkade gjorde också Ninib Abdullahad Lahdo med sånger av just Ninos Aho. Andra talare vid arrangemanget var Elias Sahin, Abrohom Steifo och Aslan Akbas.

» Den andra aktiviteten genomfördes måndagen den 19 april i Linköping där Assyriska föreningen hade förberett för en föreläsning om Seyfo. I föreläsningen medverkade även Ninos Aho. Ca 100 personer deltog i föreläsningen.

» Lördagen den 24 april, den officiella beslutsdagen för Seyfo, anordnades en liknade föreläsning i Assyriska föreningen i Södertälje, men den här gången var målgruppen uteslutande ungdomar. Intresset var stort eftersom flera ungdomar var nyfikna på vad legenden Ninos Aho hade att berätta från sina 50 års erfarenheter i tjänsten för vårt folks frihet och mänskliga rättigheter.

» Det tredje och stora arrangemanget genomfördes den 25 april i S:t Jakobs av Nsibin Syrisk-ortodoxa kyrkans lokaler i Södertälje. Arrangör för kvällen, som utan tvekan var höjdpunkten för alla dessa aktiviteter, var Seyfo Center i samarbete med Assyriska Ungdomsförbundet (AUF), Assyriska föreningen i Södertälje, Assyrien Kulturcenter i Hallunda och Assyriska Kulturföreningen i Norsborg. Ett stort antal kända personer, däribland ärkebiskopen Abdullahad Gallo Shabo, poeten Shabo Bahe, riksdagsledamoten Yilmaz Kerimo samt många fler som hade erfarenheter av samarbetet med Ninos Aho inom den nationella rörelsen hade inbjudits. En del av dessa höll tal och andra läste dikter i vilka man berömde Ninos Aho.

» För sångerna stod de två giganter inom den assyriska musiken Habib Mousa och Ahdullahad Lahdo. Dessa två kändisar presenterade först var för sig sånger vilkas texter är skrivna av  Ninos Aho och sedan sjöng de den avslutande sången gemensamt. Även Nagham Adwar Mousa och Mousa Elias deltog i programmet med en sång var. De ca 350 åhörare som fanns i salen njöt stort av den poetiska stämningen men rördes till tårar när teatergruppen från Assyriska föreningen presenterade en sketch som på ett mycket bra sätt beskriver barbariet hos förövarna under Seyfo då vårt folk rent ut sagt slaktades.

Höjdpunkten för kvällen var överlämnandet av den fantastiska tavlan av Afram Azri, som arrangörerna gav Ninos Aho som en gåva för hans insatser inom den assyriska nationella rörelsen. Tavlan bars in utav två unga flickor iklädda folkdräkter dekorerade med assyriska flaggans färger och överlämnades utav Ninmar Poli, ordföranden för Seyfo Center i Sverige. Även här påpekade Ninos Aho i sitt tal vikten av den verksamhet som Seyfo Center bedriver och uppmanade alla att stödja organisationen i dess intentioner.

» Dagen efter, den 26 april anordnades ett informationsmöte i form av en öppen dialog om Seyfo Center och dess verksamhet. Den medelstora lokalen i S:t Yakobs av Nsibin Syrisk Ortodoxa kyrkan var fullsatt av ca 120 deltagare som först fick höra en beskrivning av den verksamhet som Seyfo Center bedriver och sedan ställde de frågor kring folkmordet och dess konsekvenser. Det var Sabri Atman och Ninos Aho som svarade på frågorna. I sina svar förklarade Ninos Aho bl a att

…”folkmordet är orsaken till de flesta av lidanden som vårt folk har genomgått och som fortfarande genomgår. Folkmordet kan därför komma att också utgöra den samlande faktorn bland våra organisationer och erkännandet av folkmordet kan likaså öppna vägen för vårt folks frihet. Jag är stolt över att vara ambassadör för och jag tjänar gärna Seyfo Center”.

» Den 28 april anordnade Seyfo Center i samarbete med Assyriska Demokratiska organisationen (ADO) en lyckad konferens i EU parlamentet i Bryssel. Föreläsningen stöddes även av andra assyriska organisationer. Moderator var journalisten Nuri Kino. Även här talade både Sabri Atman och Ninos Aho samt flera EU parlamentariker och Zeynep Tozduman från stödföreningen för assyrier i Izmir i Turkiet.

» Den 29 april anordnades en tämligen stor föreläsning, återigen i Bryssel, i vilken deltog flertalet av religiösa ledare från våra kyrkor samt ca 250 åhörare. Ämnet var återigen den stora frågan Seyfo. Även här berättade Sabri Atman om Seyfo Centers verksamhet och Ninos Aho läste dikter. Intresset som vårt folk visade var stort. Efter den här föreläsningen gick Sabri Atman och Ninos Aho skilda vägar; Sabri åkte vidare till Augsburg för en ny runda av föreläsningar om Seyfo medan Ninos åkte tillbaka till Sverige för den sista aktiviteten innan han tillsammans med sin dotter skulle åka hem till USA.

» Den sista i raden av dessa aktiviteter var samlingen i Assyriska Kulturföreningen i Norsborg kvällen den 1 maj då flera av Ninos Ahos kampkamrater, vänner och övriga intresserade hade samlats för både rolig och givande pratstund. Ninos fick även här berätta om sina erfarenheter men också om sin framtidsvision som i korthet innebär att inom loppet av 10 år ska Seyfo erkännas utav tio stater och att vårt folk ska åstadkomma någon form av självstyre om 30 år. Tyngdpunkten i hans tal var att den assyriska ungdomen bör ges företräde och göras delaktig i beslutsprocessen inom våra organisationer, något som alla engagerade och målmedvetna borde ta till sig.

Fehmi Barkarmo