Igår godkände Fairfields kommunfullmäktige i Sydney, Australien att bevilja ansökan om att resa ett monument till minnet av assyrier som föll offer under Seyfo 1915 och Simele massakern 1933. Monumentet beräknas stå klart i maj nästa år.

Under flera år har AUA, Assyrian Universal Alliance arbetat intensivt för att få stöd för byggandet av ett Seyfo-monument. Redan år 2002 skrev AUA till dåvarande borgmästare i Fairfiled City en ansökan om att få Seyfo-folkmordet erkänt av kommunen samt att resa ett monument för att hedra minnet av offren. 

Igår sammanträdde Fairfiled Citys kommunfullmäktige för att ta ställning och fatta beslut i monumentsfrågan. Trots starka protester från Turkiska organisationer och turkiska staten genom dess ambassad i Sydney har Fairfileds kommunfullmäktige beviljat ansökan om att resa Seyfo-monumentet. 

AUA meddelar att byggandet av detta minnesmärke kommer att inledas inom kort och beräknas vara klar i maj 2010. Den officiella avtäckningen väntas ske den 7 augusti, dagen man årligen hedrar minnet av assyrier som föll offer för Seyfo 1915 och Simele massakern 1933.

AUA meddelar även att den 8 oktober 2009 har en separat ansökan lämnats in för att namnge parken kring monumentet till ”Garden of Nineveh” efter den berömda huvudstaden i forntida Assyrien.

Tuma Palo
Seyfo Center