Utrotningen av assyrierna i Turkiet kommer att uppmärksammas i den Tyska huvudstaden med en konferens riktad till politiker och historiker. Informationen om Seyfo sprids bättre och mer än någonsin tidigare genom Seyfocenters arbete.

Tisdagen den 17 maj kommer man att debattera Seyfo i en konferens i delstaten Berlins parlament i Tyskland. Initiativtagare till konferensen som inleds klockan 10.00, är det tyska Die Linke partiet. En rad politiker, forskare och vetenskapsmän är bjudna som talare. Även ordföranden för Seyfo Center Sabri Atman är inbjuden att tala i 15 minuter om folkmordet Seyfo. Sabri Atman anser att hans tal har stor betydelse då det är för första gången det ges möjlighet att tala om Seyfo i det tyska parlamentet. Han tycker att det dessutom är ett utmärkt tillfälle att knyta kontakter med både forskare och representanter för olika folkgrupper.

 Om fyra år är det som bekant 100 sedan folkmordet på assyrier, armenier och Pontus greker genomfördes. Turkiet, med alla sina anhängare, satsar gigantiska belopp på att hålla liv i förnekelsepolitiken medan Seyfo Center arbetar oavbrutet för att till hela världen sprida kunskap om vårt folk och hålla Seyfofrågan på dagordningen. Men vi vet alla att det inte räcker långt om inte vårt folk aktivt stödjer dessa ansträngningar. Stödet som sådant kan variera från person till person eller organisation. Men alla vi kan bidra med något, antingen det blir ekonomiskt eller moraliskt. Det förväntas inte minst av våra organisationer, oavsett deras verksamhetsområde och politisk övertygelse, att de redan nu börjar planera och samlar sina krafter för tiden efter fyra år då det ska ha gått 100 år efter folkmordet. Det förväntas nämligen att alla berörda ska om fyra år visa på handlingskraft i folkmordsfrågan, en fråga som inte lämnar någon av oss oberörd.

Fehmi Barkarmo