Nu ska riksdagens beslut även översättas till assyriska. Det fick Assyriska riksförbundet och assyriska/syriska lärarförbundet besked om efter ett möte med riksdagens informationsenhet förra veckan.

– Diskussionen löpte i en mycket positivt anda och resulterade i ett bejakande svar från Magnus Korkala från riksdagens informationsenhet med löfte om att även vårt språk skall inkluderas i listan över de språk som riksdagens beslut skall översättas till, säger Fehmi Barkarmo utvald representant från Assyriska riksförbundet (ARS). 

I september 2006 bestämde riksdagen att översätta deras beslut till 20 nya språk, förutom de fem nationella minoritetsspråken i Sverige*. Assyriska språket fanns dock inte med.

Därför har Barkarmo och Abboud Ado, vice ordförande för ARS, och Ephraim Caan, styrelseledamot på Assyriska/syriska lärarförbundet, bett riksdagen att även inkludera assyriskan. Barkarmo berättar att de är nöjda med utgången av mötet. 

I dag finns det cirka 80 000 assyrier i Sverige och bör enligt Barkarmo synas i statisktiken. Han förklarar att anledningen till att folket eller språket inte gör det beror på att när assyrierna invandrade till Sverige folkbokfördes de efter tidigare medborgarskap och ursprungsland, inte etnicitet. Därmed kom det assyriska språket aldrig med i statistiken då de har sitt ursprung i turkisk- och arabiskttalande länder. 

Det som återstår nu är att en del praktiska och organisatoriska frågor måste lösas innan översättningarna kommer igång, berättar Barkarmo.

*Fotnot: De språk som utgör nationella minoritetsspråk i Sverige är samiska (alla former), finska, meänkieli, jiddisch och romani chib (alla former).