Socialdemokraterna föreslår i dag att tvångsförflytta flyktingar till andra kommuner, ett förslag som möter stark kritik från olika håll. Förslaget för tankarna tillbaka till 1980-talet då Södertälje erbjöd arbeten för assyrierna i andra kommuner i syfte att få dem att flytta ut.

I Socialdemokraternas skuggbudget som presenterades i dag föreslås att flyktingar ska kunna tvingas bo i en viss kommun under den tid som de får introduktionsersättning, en period av högst två år.
För att fördela flyktingmottagandet jämnare mellan landets kommuner vill Socialdemokraterna med detta förslag införa begränsningar.

– Vi vill att, när människor väl fått uppehållstillstånd, att man få en kommunplacering och att under den tiden man genomgår en introduktion, ska man vara i en viss kommun. Den inriktningen vill vi också ha i asylsystemet, säger Luciano Astudillo som är socialdemokraternas talesman i integrationsfrågor till Ekot.

I dagens system kan både de som är asylsökande och de som har fått uppehållstillstånd själv välja var de vill bo. Detta har lett till att enskilda kommuner får bära ett större ansvar och får mer kostnader än andra kommuner.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet ställer sig kritiska till förslaget. Kalle Larsson som är flykting och integrationspolitisk talesperson i Vänsterpartiet säger till Ekot att de absolut inte kan tänka sig att ställa sig bakom förslaget och att det i praktiken innebär en kommunarrest för personer om de då ska ha kvar sin introduktionsersättning.  

Abboud Ado som är vice ordförande i Assyriska riksförbundet är negativ till förslaget.

– Jag anser inte att man löser problemet med integration och arbete genom att tvinga folk att bo i andra kommuner som de själva inte vill bo i. Dessa personer kommer att söka sig tillbaka till den kommun som de vill bo i. Istället bör man satsa mer på de redan drabbade områden, bättre skola och bättre möjligheter till arbete, säger Abboud Ado. 

– Man bör tänka på att flyktingarna flydde hit för att kunna leva i frihet. Det man gör nu är att beröva dessa personer rätten att själv välja fritt. Detta kommer att skapa en brist på pålitlighet från flyktingarna gentemot den svenska politiken, fortsätter Abboud Ado. 

Paralleller till Socialdemokraternas förslag kan man se från i början av 1980-talet då en särskild arbetsförmedling upprättades i Södertälje i syfte att erbjuda arbete för assyrierna i andra kommuner. Många av dem som valde att flytta till andra kommuner kom senare att flytta tillbaka till Södertälje.