Med anledning av frågans karaktär och den stora uppmärksamhet som har uppstått kring händelsen med folkmordsbanderollen i samband med Mona Sahlins besök i Botkyrka, vill Assyriska kulturföreningen i Botkyrka och Assyrien kulturcenter i Botkyrka informera allmänheten om hur frågan har utvecklat sig.

När Mona Sahlin valde att hålla sitt sommartal i Botkyrka, närmare bestämt i Fittja äng, bjöds våra föreningar att ställa ut med informationsbord och uppträdanden den 11 augusti 2007. De assyriska föreningarna i Hallunda och Norsborg (Assyrien Kulturcenter och Assyriska Kulturföreningen i Botkyrka) hade i förväg kommit överens om att samarbeta under arrangemanget och gemensamt sätta upp banderoller.

Väl på plats, fylldes två bord av böcker, CD-skivor och informationsmaterial om assyrier och dess kultur. Folkdansgruppen från Assyriska Kulturföreningen skulle uppträdda med ett par assyriska danser. För att försäkra sig att allt var i sin ordning frågade föreningsrepresentanterna en av funktionärerna från det socialdemokratiska arbetarpartiet om det var okey att sätta upp en banderoll med texten ”Erkänn folkmordet på assyrierna 1915!”. Funktionären gav sitt medgivande utan några som helst tveksamheter. Efter en stund kom ordföranden för Socialdemokraterna i Botkyrka och tillika riksdagsledamoten Christina Zedell fram och visade en viss tveksamhet för banderollen, men efter en del förklaringar och en vänskaplig dialog mellan henne och George Baryawno, representant för Assyrien Kulturcenter, tyckte även hon att det var helt OK att banderollen kvarstår. Så långt är allt väl.

Socialdemokraterna böjer sig för hotelser
På plats fanns även representanter för den turkiska föreningen i Alby samt turkiska riksförbundet. När dessa såg banderollen kontaktade de omedelbart de socialdemokratiska ansvariga för arrangemanget, Jens Sjöström och Christina Zedell, och krävde att banderollen skulle tas ner. De hotade med att om inte så skedde, skulle de packa och lämna arrangemanget. Tydligen tog socialdemokraterna hotet på yttersta allvar när de omedelbart vände sig till assyrierna och krävde att banderollen skulle tas ner.

Även assyrierna, som både var förvånade och besvikna över Socialdemokraternas agerande, övervägde att packa och lämna platsen i protest. Men efter en rad överläggningar sinsemellan beslöt ledningen för båda föreningarna att stanna kvar och tillmötesgå kravet genom att ta ner banderollen. Värt att nämna är att vid det här laget hade turkarna redan lämnat arrangemanget utan att ens avvakta förloppet. Så det kan tyckas att Socialdemokraternas krav på att banderollen skulle tas ner var helt onödigt eftersom det inte längre fanns några turkar kvar där. Detta till trots envisades Socialdemokraterna att banderollen till varje pris skulle tas ner. Orsak? Socialdemokraterna ville inte förarga turkarna. Att däremot trampa på och såra stoltheten hos medlemmarna i två assyriska föreningar, med flera sympatisörer dessutom, var helt i sin ordning.

Efterverkningar
Inte oväntat uppmärksammades händelsen stort i massmedia, tidningar och webbsajter, först genom reportrar som fanns på plats och sedan genom Eko-redaktionens återberättelse av händelsen samt intervjuer med George Baryawno. I feta rubriker kritiserades socialdemokraterna. En del av rubrikerna ljöd så här:
”Socialdemokraterna tummar på yttrandefriheten”, ”Socialdemokraterna bryter mot yttrandefriheten”, ”Assyrier tvingades ta ner Seyfobanderoll”, ”Mångkulturellt bråk på sossarnas bakgård”, ”Sluta att klumpa ihop människor”, ”Folkmordet som inte får nämnas”, ”Fega socialdemokrater”, ”Feghet eller okunskap?”

Hos assyrierna själva var känslorna blandade. Alla var upprörda och frustrerade på gränsen till att avbryta all kontakt med socialdemokraterna för tillfället för att fundera över hur man skulle agera framöver. Att Mona Sahlin i sitt tal tog upp palestinierna och nämnde flertalet gånger kurderna och turkarna som ”våra vänner” och ”våra bröder” men inte ett enda ord yttrades om assyrierna, trots de assyriska föreningarnas engagemang under arrangemanget, gjorde det hela inte lättare. Besvikelsen över att ha marginaliserats av Socialdemokraterna var påtaglig.

Ledningen i båda föreningarna manade till lugn hela tiden och rådde att man skulle avvakta mötet med socialdemokraterna som skulle äga rum den 7 september. Alla var dock överens om att saken inte fick passera obemärkt. En offentlig ursäkt och viss upprättelse från socialdemokraterna var på sin plats ansåg samtliga. Exempel på upprättelse som sådan skulle kunna vara att socialdemokraterna stödjer kravet på uppförandet av ett Seyfo-monument i Botkyrka kommun, ett önskemål som av båda berörda assyriska föreningarna framförts till socialdemokraterna under ett möte med Jens Sjöström den 5 juni 2007.

Mötet den 7 september 2007
Fredagen den 7 september träffades representanter för båda föreningarna, George Baryawmo, Feyyaz Kerimo, Fehmi Barkarmo, Afram Baryakoub, Munir Shukro, Nail Barkasho och Socialdemokraterna. I mötet deltog även Assyriska Riksförbundets ordförande Rachel Hadodo. Anledningen till att Riksförbundet kopplades in är att det till riksförbundet har inkommit flera reaktioner från assyrier runtom i landet sedan händelsen uppmärksammats i massmedia. Det är många som ifrågasätter den assyriska gruppens samarbete med Socialdemokraterna när partiet inte tillåter en banderoll som kräver ett erkännande för folkmordet från Turkiet. Man frågar också om det numera är så att Socialdemokraterna öppet går Turkiets ärenden då Socialdemokraternas avvisande av banderollen går precis i linje med Turkiets förnekande av folkmordet. Därmed betraktas saken numera inte som en isolerad händelse begränsad till Botkyrka utan en händelse av nationell karaktär för hela den assyriska folkgruppen i Sverige.

Under mötets början bad Christina Zedell om ursäkt för hanteringen av frågan och beklagade sig över att hon inte visste hur viktig frågan var för assyrierna. Men ursäkten var föga tillfredsställande för den assyriska delegationen eftersom Jens Sjöström, som också aktivt krävde att banderollen skulle tas ner, har kunskap och är insatt i frågan. Dessutom är det anmärkningsvärt att ordföranden för socialdemokraterna i Botkyrka kommun och tillika riksdagsledamoten Christina Zedell inte har bemödat sig att skaffa sig bättre kunskap om assyrierna trots att en ansenlig mängd av Socialdemokraternas röster kommer från samma folkgrupp. Att det är tack vare rösterna från just den assyriska folkgruppen som Socialdemokraterna har fått förlängt mandat i Botkyrka kommun borde både Christina Zedell och Jens Sjöström veta, om någon.

Under mötet tog den assyriska delegationen även upp socialdemokraternas vacklande hållning i benämningsfrågan på vårt språk. Bakgrunden till detta är att Socialdemokraterna hade i en annons i tidningen Mitt i Botkyrka strax före valet använt Benämningen syrianska för vårt språk på vilket reagerade båda föreningarna med ett skriftligt krav på en skriftlig förklaring och ett uttalat förtydligande gällande partiets hållning i denna fråga. Det har nu gått nästan ett år sedan brevet skickades till Socialdemokraterna och fortfarande har de inte svarat trots flera påminnelser från föreningarnas sida.

Socialdemokraterna framförde önskemål om fortsatt dialog och samarbete trots det som har hänt och signalerade bland annat om att man var villig att inleda diskussioner om uppförandet av ett Seyfo-monument, dock utan några konkreta löften.

Våra krav på Socialdemokraterna
Den assyriska delegationen svarade enligt följande:
Vi hoppas att partiet värnar om yttrandefriheten så som det anstår ett arbetarparti och inte ger vika för hotelser och/eller påtryckningar från en del personer och/eller organisationer. Men det vill vi gärna se bevis på. Och sådana bevis kan vi endast acceptera genom konkret handling. Sammanfattningsvis vill vi se följande i skrift:

1. En offentlig ursäkt
2. Ett svar på brevet angående partiets hållning i benämningsfrågan
3. Socialdemokraternas ståndpunkt i folkmordsfrågan

Socialdemokraterna föreslog ett gemensamt uttalande vilket även skall innehålla en offentlig ursäkt från Socialdemokraternas sida. De lovade att inom en vecka komma med ett utkast till uttalandet. När det gäller de två andra kraven gavs det inga konkreta svar och därför inväntar den assyriska delegationen fortfarande ytterligare svar från Socialdemokraterna.