Hundra assyriska familjer i Nineveslätten får solpaneler installerade.

Biståndsorganisationen Shlama Foundation håller på att slutföra ett projekt där hundra assyriska familjer i Nineveslätten får solpanelsystem installerade.

Projektet är finansierat av USA:s biståndsorgan USAID och innebär att familjerna kommer att kunna bli mer oberoende av det statliga elnätet.

De hundra hushållen finns alla i staden Telleskuf men enligt Shlama Foundation är detta endast början av en bredare utrullning av solpaneler till fler assyriska hushåll runtom i Nineveslätten.

Organisationen har nyligen även installerat ett solpanelsystem för en vattenpump i staden Alqosh i norra Nineveslätten.

Irak lider av kronisk bristfällig elförsörjning och det är tätt mellan elavbrotten. Många affärsrörelser och hushåll tvingas förlita sig på dieselgeneratorer.