Efter år av mangling i det turkiska rättssystemet tillkännagav premiärminister Erdogan under måndagen att Sankt Gabrielklostret ska få tillbaka sin markegendom.

När det utlovade reformpaketet presenterades av Erdogan under måndagen blev det klart att Turkiet backar i frågan om S:t Gabrielklostrets markegendom.  ”Marken som tillhör S:t Gabrielklostret kommer att återbördas till klostrets stiftelse”, tillkännagav Erdogan under sin presentation av reformpaketet.  Det innebär ett slut på flera års kamp mellan assyrierna och den turkiska staten, en kamp som har uppmärksammats internationellt och inte minst av EU.  Assyriska organisationer har länge påpekat att processen mot klostret var politiskt motiverad och avsedd att stoppa assyrierna från att tala om folkmordet Seyfo.”Vi är lättade över beslutet, men samtidigt visar det indirekt att hela frågan har varit politiskt motiverat. Det blev alltmer klart för Turkiet att taktiken inte fungerar och därför har man velat lösa problemet som man startade, säger Simon Barmano som arbetar med Assyriska Riksförbundet i frågor rörande Turkiet. Den turkiska staten försökte länge få assyrierna att gå med på att hyra markegendomen under 40 år för den symboliska summan av en turkisk lira, som ett sätt att lösa frågan. Förslaget ogillades eftersom det skulle innebära ett indirekt erkännande att marken inte ägs av klostret.  Andra delar av reformpaketet som berör den assyriska folkgruppen är rätten att byar och städer återfår sina ursprungliga namn, att andra språk än turkiska får undervisas i privata skolor och att politiska valkampanjer får drivas på andra språk än turkiska.