Den turkiska högsta domstolen har slutligen dömt att en stor del av klostrets markområden ska tillfalla staten. Domen kommer efter en utdragen process och har skapat starka reaktioner bland assyrier och europeiska politiker.

De uppmärksammade rättegångarna mot S:t Gabriel-klostret följdes av hela Europa under åren 2008-2010. När domstolen i Midyat kom fram till att S:t Gabriel-stiftelsen är rättmätig ägare till egendomen så dömde de till klostrets fördel. Rättsprocessen fortsatte dock. 

Trots bevis på ritningar som styrker klostrets äganderätt till omstridda markområden före 1936 så har S:t Gabriel-stiftelsen sedan 1937 fått betala skatt för dessa markområden. Högsta domstolen i Turkiet lyssnade varken på S:t Gabriel-stiftelsen eller använde bevisen som underlag. Den 13 juni 2012ogiltigförklarade högsta domstolen ett tidigare beslutoch fattade ett nytt politiskt beslut och dömde att S:t Gabriel-klostret har ”ockuperat mark” och att egendomen tillhör den turkiska staten. På så vis slutade en treårig juridisk strid mot assyrierna. Domen betyder att den turkiska staten lägger beslag på 2 67000 kvadratmeter som ägs av S:t Gabriel-stiftelsen sedan lång tid tillbaka.

Europeiska politiker som övervakat målet mot S:t Gabriel-klostret reagerar starkt över den högsta domstolens beslut i ärendet. Hela rättegångsprocessen mot det nästan 2000 år gamla klostret är orättvist, skriver europeiska politiker.

Kuryakos Ergun som företräder klostret och är samtidigt ordförande för dess stiftelse sade till turkisk media: ”Jag kan inte tro att något sådant skulle kunna hända i dagens Turkiet som vill komma in i EU. Detta beslut är taget med antidemokratiska principer och är upprörande. Vi är mycket förvånade över beslutet och kommer inte släppa det här så lätt och kommer att lämna in en överklagan till Europeiska domstolen.”

Uppenbart är att det här är ett politiskt beslut då den turkiska högsta domstolen har valt att göra en ny vändning och bortse från all fakta och bevis gällande målet. Många höjer nu rösterna för att EU bör stoppa allt ekonomiskt bistånd till Turkiet tills landet i praktiken upprätthåller respekten för minoriteternas rättigheter.

Simon Barmano