Ständig förnyelse är den framgångsrika kanalens signum.

Nytt betalsystem, ny teknisk plattform för sändningar och ökad interaktiv produktion är några av de ständiga förbättringarna som pågår i Assyria TV. Den framgångsrika tv-kanalen fortsätter att växa och nå nya tittare runtom i världen.

Enligt chefredaktören Dikran Ego, beror framgången på en vilja att ständigt utveckla och förbättra samt ifrågasätta hur man gör saker. Medan corona-pandemin påverkade många assyriska verksamheter negativt vände kanalen situationen till sin fördel. Man ökade produktionen genom att gå över till digitala intervjuer och lockade många nya tittare som satt i karantän.

Framgångarna har har även inneburit att kanalens sändningar i allt högre grad ses som ett hot av grupper och individer som ogillar kritisk journalistik. Den senaste tiden har kanalen hotats med stämningar och chefredaktören har utsatts för en attack i sitt hem. Varje gång Assyria TV rapporterar om missförhållanden kommer påtryckningar mot kanalen, antingen i form av direkta hot eller genom andra påtryckningar.

Utvecklingskurvan pekar fortsatt uppåt och efter snart ett årtionde av sändningar är verksamheten mer etablerad än någonsin tidigare och har goda förutsättningar för att skörda nya framgångar.