Idag höll S:t Jakob i Södertälje ett informationsmöte där två stora frågor stod på dagordningen; nämligen byggnationen av den nya kyrkan i Hovsjö och valet till kyrkostyrelsen. Av cirka 1300 hushåll i församlingen var det endast ett femtiotal medlemmar som närvarade.

På söndagskvällen hade biskop Abdulahad Gallo Shabo, fader Gabriel Barqasho och kyrkostyrelsen kallat sina församlingsmedlemmar till ett informationsmöte. Man ville informera om att byggnationen av kyrkan snart skulle komma igång och att nomineringstiden, för personer som vill ingå i kyrkostyrelsen, håller på att gå ut. Trots digniteten på dessa frågor valde majoriteten av församlingsmedlemmarna att inte närvara på mötet.

– Man hade förväntat sig ett betydligt större intresse, sade Emanuel Poli, revisor som granskat S:t Jakobs räkenskaper de senaste två åren.

Vad gäller byggnationen av kyrkan försäkrade kyrkostyrelsen att den nu äntligen skulle komma igång. Byggnationen, som har diskuterats i snart fem år, startar i augusti i år. Den nya kyrkolokalen, som kommer att ligga granne med föreningen i Hovsjö, beräknas bli klar till hösten 2008.

Information gavs också om att val av ny kyrkostyrelse kommer att hållas den 29 april. För den som är intresserad gäller det att anmäla intresse senast den 22 april. Intresseanmälan lämnas till fader Barqasho.