Den turkiska ambassadören i Stockholm har bjudit in de båda syrisk ortodoxa biskoparna i Sverige till ett möte på måndag. Av allt att döma är mötet till för att ambassadören vill diskutera beslutet att uppföra ett minnesmonument i Södertälje över folkmordet mot assyrier/syrianer/kaldéer. Det är allmänt känt att Turkiet gör allt för att förneka denna mörka del av sin historia.

Att de bägge biskoparna genast tackade ja till mötet visar på en fortsatt omognad hos den syrisk ortodoxa kyrkan. Biskopar ska inte ha något med politiska frågor att göra och den syrisk ortodoxa kyrkan får inte representera vårt folk i politiken. Biskopar ska hålla sig till teologiska frågor och sådant som rör kyrkans utveckling och inget annat. Vill de syssla med politik så får de först avgå från sina kyrkoämbeten. 

Vi har idag riksförbund i Sverige som är till för att sköta de politiska frågorna och representera folket i olika förhandlingar med yttre parter. När biskoparna tackar ja till ett sådant möte för att diskutera en sådan politisk fråga så agerar dom emot folkets intressen och folkets civila institutioner.

Den syrisk ortodoxa kyrkan måste vakna upp och inse att vi inte lever i 1500-talets Ottomanska rike där kyrkan var den enda representanten för folket i alla frågor. Genom sitt agerande har de bägge biskoparna i Södertälje visat en stor brist på respekt för folkets civila institutioner. 

Det spelar ingen roll om biskoparna tänker försvara beslutet om ett minnesmonument under mötet med ambassadören, såsom de påstår i radio Qolo. Skadan är redan skedd när de tackade ja till mötet eftersom deras agerande underminerar våra civila organisationers ställning. Den turkiska ambassadören är inte dum när han riktar sig till biskoparna. Det ligger ju i turkarnas intresse att våra civila institutioner förblir svaga.

Tänk er hur det skulle se ut om assyriska riksförbundets ordförande, Rachel Hadodo och syrianska riksförbundets ordförande, Gabriel Melki representerade vår kyrka under ett möte med Vatikanen. Naturligtvis skulle något sådant aldrig accepteras av kyrkan och därför bör inte heller våra riksförbund acceptera att biskopar representerar oss i ett möte med andra civila parter.

Våra riksförbund bör genast framföra protester till de bägge biskoparna och kyrkomedlemmarna bör markera tydligt att de vill bli representerade av politiker och inte av kyrkans män när det gäller politiska frågor.


Lyssna på biskop Benyamin Atas förklaring till varför han tackade jag till mötet.