Ett stort antal kommuner har visat intresse för att delta i försöksverksamheten med sfi-bonus. Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU, har valt tretton kommuner som ska vara med i försöket bland dem som anmält intresse.

Regeringen har nu fattat beslut om att genomföra försöksverksamheten för att stimulera snabbare genomströmning i undervisningen i svenska för invandrare. Dessutom avsätter regeringen 44 miljoner kronor för kvalitetshöjande insatser i de medverkande försöks- och jämförelsekommunerna.

– Bättre kunskaper i svenska språket ökar möjligheten till arbete och egenförsörjning. Regeringen genomför omfattande satsningar på att höja kvaliteten i sfi-undervisningen och vi vill nu pröva om incitament riktade direkt till individen ger resultat, säger integrationsminister Nyamko Sabuni i ett pressmeddelande.

Södertälje, en kommun som tagit emot fler flyktingar från Irak än hela USA och Kanada ihop, blir en av femton jämförelsekommuner.

Information om försöket:

IFAU har valt tretton kommuner som ska vara med i försöket bland dem som anmält intresse för att medverka. IFAU har också valt femton jämförelsekommuner som matchas mot försökskommunerna. Urvalet har skett med hänsyn till att kommunerna ska vara jämförbara avseende lokala förutsättningar som till exempel arbetsmarknad, kommunstorlek och geografi. Jämförelsekommunerna är fler än försökskommunerna för att matcha Stockholm storleksmässigt. För att kunna jämföra effekterna till följd av sfi-bonusen med andra insatser för att förbättra resultaten i sfi kommer båda kommungrupperna också få särskilda medel för kvalitetshöjande åtgärder inom sfi. Sammantaget kommer 44 miljoner kronor att betalas ut för kvalitetshöjande insatser i de deltagande kommunerna.

Kommunerna får ersättning för kostnaderna för att hantera sfi-bonus. Statens skolverk ska betala ut ersättningen till kommunerna och skapa en informationsdatabas för stöd till kommunernas administration.

Försökskommuner är Borås, Halmstad, Huddinge, Karlstad, Katrineholm, Nacka, Sandviken, Sollentuna, Stockholm, Trelleborg, Uddevalla, Växjö, Örnsköldsvik.

Jämförelsekommuner är Gävle, Göteborg, Haninge, Helsingborg, Härnösand, Jönköping, Kalmar, Landskrona, Nyköping, Solna, Södertälje, Trollhättan, Täby, Uppsala, Västerås.