Finns det assyriska missbrukare? Hur utbrett är missbruket? Hur hamnar en assyrier i missbruk och klarar man att ta sig ur det? Det är frågor som sällan diskuteras inom vår folkgrupp. Nu har studenten Thomas Aydin skrivit en kandidatuppsats i ämnet.

Syftet var först och främst att skapa en konstruktiv debatt bland vår folkgrupp för att belysa temat missbruk ytterligare. Men det var också viktigt att resultaten från studien kunde användas av de som på något sätt kommer i kontakt med assyriska missbrukare, exempelvis sociala myndigheter, behandlingsinstitutioner med flera.

Aydin har intervjuat fem före detta missbrukande assyriska män i åldrarna 20-60 år, alla med en bakgrund i ett narkotika- och/eller spelmissbruk. Huvudfrågan med studien var att studera hur männen hamnat i ett missbruk, tiden under missbruk, samt hur man därefter tog sig ur missbruket.

– Trots att vi har levt i Sverige i drygt 40 år och utgör en av landets större invandrargrupper, har det bedrivits väldigt lite forskning rörande missbruk bland populationen. Missbruk bland assyrier/syrianer har länge varit, och är fortfarande, ett stigmatiserat ämne. För att kunna utvecklas som folkgrupp samt integreras i samhället, är det av vikt att belysa frågan kring missbruk, menar Thomas Aydin.

Studiens huvudresultat visade att männen upplevt en svår uppväxt. För flera har den ena föräldern gått bort i tidig ålder och i andra fall att föräldern helt enkelt varit frånvarande. Vidare har även några fått utstå fysisk och psykisk våld i form av hot, mobbning eller diskriminering, antingen i skolan, i hemmet eller ute i samhället. Det har visat sig att männen upplevt en eller flera kriser kombinerat med sorg, vilket skapat en otrygghet i deras liv.

Vägen till att bryta sig ur missbruket har sett olika ut för individerna, men gemensamt för dem alla är att närmaste familjen fungerat som ett stöd. En av männen kom att bli frälst och en annan genomgick diverse terapibehandlingar. Övriga har tagit sig ur på egen hand med stöd från familjen.

I studien kommer Aydin med ett antal rekommendationer för praktiska tillämpningar för att på så vis försöka få bukt med missbruket; informationskampanj om de negativa effekterna av ett missbruk, en jourverksamhet, en förändring av våra föreningars aktiviteter samt ett större stöd från kyrkan.

Thomas Aydin vill också betona vikten om att även kartlägga assyriska kvinnors missbruk i framtiden.

Läs studien i sin helhet HÄR