Uteserveringssäsongen är i full gång. Men trots en satsning från kommunen för att göra det lättare att söka tillstånd är det fortfarande dyrt och krångligt.

– Det är jättekrångligt för dem som ska söka tillstånd. Man måste vända sig till flera olika förvaltningar beroende på hur avancerad uteservering man ska ha, säger Eva Sundström-Hägg på tillståndsenheten.

I år har de olika förvaltningarna som är inblandade gått ihop och samarbetat för att göra det enklare att söka tillstånd. Tillsammans har de tagit fram ett vykort som i fem steg visar hur man gör och i vilken ordning. Vykorten har skickats till alla som sökte tillstånd för uteservering året innan.

Aziz Jacob är krögare på restaurang Limerick. Han är uppvuxen i restaurangbranschen och har sett hur utvecklingen gått mot det sämre. Han har fått vykortet, men tycker att det är krångligt att behöva kontakta fem myndigheter i stället för en.

– När man lägger ner tid på att förenkla tillståndshanteringen, så borde tanken vara att underlätta. Men likförbannat har de misslyckats, säger han.

Den som vill söka tillstånd måste vända sig till bland annat miljökontoret, plan och bygglovsenheten, tillståndsenheten samt polisen. Vid varje instans kostar det dessutom en avgift.

För att förenkla processen krävs ett politiskt beslut och någon som utreder hur det ska gå till praktiskt. I början av året skrev majoriteten under ett förslag om förenklade regler, men det återremitterades efter en gemensam överenskommelse.

Aziz Jacob tycker att det borde finnas tillsvidaretillstånd och att de som inte gör några förändringar inte skulle behöva ansöka om nytt tillstånd varje år. Han har erbjudit sig att sitta med i en referensgrupp och arbeta fram en plan för att förenkla systemet, eftersom han tycker att uteserveringar är viktiga för folklivet i Södertälje.

I år blev tillståndet två veckor försenat trots att han lämnat in ansökningen i tid. För första gången övervägde han att inte ställa ut möblerna till uteserveringen.

– Är det lika struligt nästa år kommer jag inte göra det, säger Aziz Jacob.