Irakier bosatta i Sverige har fått nog av våldet mot deras landsmän i Irak. I ett öppet brev manar de till en manifestation mot terrorn i landets och för solidariteten med Iraks minoriteter. Assyriska Riksförbundet uppmanar sina medlemmar att delta i manifestationen.

Våldet riktat mot oskyldiga civila i Irak tycks åter öka, efter att ha avtagit under de senaste åren. Attackerna drabbar alla slags medborgare. En ny oroväckande utveckling är att Iraks minoriteter alltmer blivit måltavla för det systematiska våldet. Irakier i Sverige liksom många svenskar är oroliga och reagerar mot allt detta. Oberoende av politisk, religiös, etnisk eller annan tillhörighet har svensk-irakier i hela landet gått samman för att ordna en manifestation i Stockholm den 17 oktober 2009.

Vi vill protestera och visa vårt missnöje och vrede över situationen i Irak. Vi kritiserar de irakiska myndigheternas oförmåga att komma tillrätta med det besinningslösa våldet. Den irakiska regeringen måste göra mer för att leva upp till sitt ansvar att skydda sina medborgare.

Med denna manifestation vill vi väcka uppmärksamhet hos den svenska allmänheten, de politiska partierna, svenska myndigheter och media. Syftet är att påverka opinionen och därmed försöka bidra till ett slut på det irakiska folkets lidanden och umbäranden.

Vi hoppas att manifestationen den 17 oktober blir en mäktig uppslutning av alla irakier i Sverige och humanitärt engagerade svenskar för att protestera mot våldet och visa solidaritet med både Iraks befolkningsmajoritet och med de många minoriteterna i landet.

Datum: 17 oktober 2009
Tid: 12.00 – 15.00
Plats: Sergels Torg – Stockholm 

Kontaktpersoner:
Sami Almaleh  +46 (0)73 576 2775 
Hayat Jajo – +46 (0)70 330 3291

Organisationskommittén för Svensk-irakiska organisationer i Sverige