Två forskare skriver i en debattartikel i Göteborgsposten att vi bör sluta tala om etnisk diskriminering i landet. De menar att deras studie slår fast att det i dagens Sverige pågår rasdiskriminering.

I boken Adoption med förhinder redovisar forskarna, Tobias Hübinette – forskare vid Mångkulturellt centrum i Botkyrka och Carina Tigervall – forskare vid Malmö högskola, en intervjustudie med tjugo vuxna adopterade och åtta adoptivföräldrar i Sverige. Resultatet visar en systematisk rasdiskriminering i dagens Sverige.

I studien berättar adoptivföräldrar om hur hudfärgen tilldelas betydelse redan i förskolan genom att de adopterade barnen blir retade och inte får leka med andra barn. De vuxna adopterade berättar vidare om hur de först tilltalas på engelska och berömmer dem sedan för deras flytande svenska.

Mer berättelser om hur de kollas extra i affärer och om hur de får problem att passera tullen förtäljs också i studien. Hübinette och Tigervall menar att utländska barn som adopteras till Sverige ges genom adoptionen tillhörighet till svenska familjer och till svenska sociala nätverk. Därför skall adopterade ses som ”etniskt och kulturellt helsvenska”.

Eftersom att det enda som skiljer de utlandsadopterade från ”andra svenskar” är utseendet betyder det, enligt forskarna, att deras upplevelser är rasism. I likhet med många andra invandrare utsätts även adopterade för vardagsrasismen. De adopterade får alltså också förklara sig om ”hur det kommer sig att de befinner sig i Sverige”.

Hübinette och Tigervall avslutar sin debattartikel med att hävda att Sverige är ett rasistiskt land. Slutsatsen byggs på att även etniskt svenska människor, utlandsadopterade med annan hudfärg, diskrimineras. Enligt forskarparet betyder det också att invandrares marginalisering därmed inte bara kan förklaras med skillnader i kultur, språk och religion.

”Då vår studie visar att även människor som växer upp och lever i helsvenska familjer och sammanhang diskrimineras med anledning av sitt utseende, bör vi sluta med att bara tala om etnisk diskriminering såsom är fallet idag, utan också slå fast att det i Sverige 2008 pågår rasdiskriminering.”  -Tobias Hübinette och Carina Tigervall