I åtta universitetsstäder, från Lund i söder till Uppsala i norr, trotsade tusentals människor vinterkylan och visade sitt stöd för universitetslektorn Fuat Deniz anhöriga, sin solidaritet för demokrati och sin avsky mot våld. Det var en välorganiserad manifestation, där ledorden blev Fuat Deniz egna; ”Demokrati är inte ett tillstånd, demokrati är en handling.”

Uppemot trehundra personer hade samlats på Medborgarplatsen i Stockholm för att hedra minnet av Fuat Deniz och manifestera mot våldet i det öppna samhället. De bar på tända ljus och plakat med Fuat Deniz fotografi. Kylan och mörkret kunde inte stoppa det budskap som talarna och åhörarna ville föra fram – ”Vi har ett ansvar att föra vidare Fuats budskap, hålla hans minne vid liv och inte tolerera det brott som begås mot vårt samhälle”.

Samtliga manifestationer påbörjades med en tyst minut. I Stockholm, på Medborgarplatsen läste Runa Deniz, maka till Fuat Deniz, några citat från Fuat Deniz kommande bok där ledorden är; demokratin inte är ett tillstånd utan en handling. Samma tal lästes upp i samtliga städer.

Bland talarna på manifestationerna i de olika städerna återfanns Fuat Deniz syskon och vänner, flera riksdagsledamöter och kommunpolitiker från de flesta partier, journalister, författare, universitetsfolk och andra i samhället framträdande personligheter.

Abboud Ado, vice ordförande för Assyriska riksförbundet var nöjd med uppslutningen vid manifestationerna och att så många hjälpte till i förberedelsearbetet.

– Viljan att göra något värdigt för Fuat Deniz samt manifestera mot våld och för ett öppet samhälle gjorde att många, trots kort varsel, ställde upp och hjälpte till i förberedelserna av manifestationerna, säger Ado.

Manifestationerna organiserades av den nybildade kommittén Fuats vänner där Örebro universitet, Assyriska riksförbundet, Assyriska ungdomsförbundet, Assyriska kvinnoförbundet och Assyriska demokratiska organisationen samt kollegor, anhöriga och bekanta till Fuat Deniz ingår.