Intresset för en svensk skola med assyrisk inriktning verkar vara stort i Södertälje och Botkyrka. Många av frågorna har handlat om skolplanen.
– Det är viktigt att poängtera att skolan kommer att följa den svenska läroplanen för grundskolan och skollagen, säger Ninos Maraha från Aprendere Skolor.

Intresseanmälningarna droppar in till Aprendere Skolor AB som planerar att starta en svensk skola med assyrisk inriktning med start hösten 2014. Under de senaste veckorna har flera informationsträffar anordnats för föräldrar som vill veta mer om skolplanerna.  

– Många kommentarer är väldigt positiva, det betyder att det finns ett stort intresse för Elafskolan. Och säkert stora förväntningar, inte minst på skolans assyriska prägel. Det är dock för tidigt att redan nu slå fast hur denna kommer att se ut, då jag tycker att det är en framtida uppgift för skolledningen att jobba med – givetvis utifrån de synpunkter som har kommit av föreningsmedlemmarna på de olika informationsmöten som har hållits, förklarar Ninos Maraha, verksamhetscontroller på Aprendere Skolor och tillägger;

– Vad jag däremot vill förtydliga är att Elafskolan kommer att följa den svenska läroplanen för grundskolan (Lgr11) och skollagen, om detta ska det inte råda någon tvivel. Elafskolan kommer att vara som vilken annan svensk skola som helst, men med möjligheten att skapa en assyrisk profil. Detta genom att satsa på språket och olika kulturella inslag (musik, mat, dans, historia, identitet etc). Men steget är stort från ansökan till godkännande, därför hoppas jag att så många som möjligt av dem som är intresserade av Elafskolan anmäler sitt intresse skriftligt via blanketten (bifogad längst ner. red. anm).

Intressanmälningar är inte bindande och måste vara Aprendere Skolor tillhanda senast den 29 januari.  

Ninos meddelar även att intresserade föräldrar är välkomna att kontakta honom per telefon på nummer 0735227404.