Kristdemokratiska riksdagsledamoten Annelie Enochson, som spelat en av de avgörande rollerna för att få Seyfo erkänt, vill att Sverige agerar mot förföljelserna mot assyrier i Irak.

– Det pågår en organiserad utrotning av kristna människor i Irak. Sedan 2003 har uppemot 400 000 kristna flytt landet. Människor dödas, egendom bombas och kyrkor attackeras. Förföljelserna är oacceptabla och Sverige måste nu agera mot detta, säger Enochson i ett pressmeddelande.  

Enochson (kd) har idag lämnat in en skriftlig fråga om detta till utrikesminister Carl Bildt.

De senaste veckorna har minst åtta kristna mördats i staden Mosul i norra Irak och det har gjort att tusentals kristna flytt staden och begett sig till byar och småstäder runt omkring. I flera fall har de dödas kroppar lämnats på gatan som ett varnande budskap. Enligt en FN-rapport flydde över 4 000 kristna från Mosul enbart under den första veckan i mars, uppger nyhetsbyrån Reuters. Många av de kristna som flyr staden har lämnat allt de äger bakom sig.

 – Kristna asylsökande från Irak har ett mycket starkt skyddsbehov. Ett återvändande till Irak innebär för dem dödshot på grund av att de är kristna. Detta bör Migrationsverket tänka på när de beviljar uppehållstillstånd för kristna som kommer från denna region. Sverige är ett av de få europeiska länderna som tvångsutvisar kristna till Irak och har för detta fått stark kritik från bland annat UNHCR, säger Annelie Enochson.

Enochson anser att Sveriges regering måste agera kraftfullt mot förföljelserna av kristna i Irak. Hon har i en skiftlig fråga bett utrikesminister Carl Bildt redogöra för hur regeringen aktivt ska motverka förföljelserna och hoppas att detta kan leda till en förbättrad situation för Iraks kristna befolkning.