Sverige har idag slutit ett återtagandeavtal med Irak. Avtalet innebär att Irak kommer att återta irakiska medborgare som fått avslag på sin asylansökan i Sverige.

Återtagandeavtalet undertecknades i Bagdad av Sveriges ambassadör Niclas Trouvé och den irakiske utrikesministern Hoshyar Zebari.

– Jag välkomnar avtalet som skapar förutsättningar för en hållbar asylpolitik och jag uppskattar det samförstånd som finns mellan Sverige och Irak i de här frågorna. Avtalet är viktigt för våra relationer med Irak som nu stärks ytterligare, säger migrationsminister Tobias Billström.

Avtalet innebär att Irak kommer att återta irakiska medborgare som fått avslag på sin asylansökan i Sverige. Återvändandet ska i första hand ske självmant, men kan också ske med tvång.

Avtalet påverkar inte den individuella och rättssäkra prövning av asylansökningarna som Migrationsverket och Migrationsdomstolarna gör, utan innebär att myndigheternas avslagsbeslut också kan följas. Det påverkar inte heller läget för dem som har tillstånd att stanna i Sverige.