Assyrisk Ortodoxa kyrkans patriarksäte och dess fortsatta existens i Syrien är ifrågasatt med anledning av kriget. Enligt en text från den statliga nyhetsbyrån i Syrien har kyrkans ledning inga planer på att flytta patriarksätet.

Enligt den statliga syriska nyhetsbyrån SANA har kyrkoledningen i ett uttalande sagt att det existerar inga planer på att flytta patriarksätet från Damaskus. Nyhetsbyrån skriver vidare att patriark Zakka I Iwas, kyrkans högsta beslutande organ, synoden, och alla assyrier över hela världen ”tillbakavisar totalt idén på att flytta patriarksätet utanför Syrien”. 

SANA skriver vidare att patriarken understryker vikten av att kyrkan stannar kvar i Syrien för att värna om assyriernas existens i landet.

Turkiska ledare har den senaste tiden trappat upp sina försök att locka tillbaka patriarksätet till Turkiet där den fanns fram till 1933, då turkarna mer eller mindre sparkade ut den dåvarande patriarken.

Många assyrier misstänker att de båda ländernas kamp om patriarksätet handlar mer om att skaffa sig inflytande över det assyriska folket via dess kyrkoledning än geniun omtanke om folkgruppen.

Patriark Zakka I Iwas och hans närmaste medarbetare befinner sig i Beirut enligt uppgifter till hujada.com. Anledningen är bristen på säkerhet i Damaskus där patriarksätet idag ligger.