Assyriska riksförbundets kansli passar på att nå medlemmar över sommaren för att komplettera kontaktuppgifter.

Många medlemmar får nu sms, mejl eller telefonsamtal från Assyriska riksförbundets kansli. Bakgrunden till påhälsningarna är en kampanj för att komplettera kontaktuppgifter till medlemmarna. Tusentals medlemmar har nämligen inkompletta kontaktuppgifter och nås inte av information centralt från förbundet eller lokalt från den egna föreningen.

”I och med att många stannar i Sverige över sommaren och är lediga blir det möjligt att få tag på folk i högre utsträckning än annars. Därför passar vi på att göra denna satsning nu”, meddelar kansli-ansvariga.

Insatsen väntas pågå under hela sommaren då det är flera tusen medlemmar som behöver kontaktas.