Ninos Maraha skrev nyligen en debattartikel i Aftonbladet tillsammans med Cecilia Wikström, Fredrik Malm och Olle Wästberg om assyriers rättigheter till ett lokalt självstyre på Ninveslätten. Hujådå har valt att följa upp med frågor till personerna bakom debattartikeln och intervjuar därför Fredrik Malm, riksdagsledamot för Folkpartiet.

Varför anser ni att ett lokalt självstyre är att föredra framför till exempel autonomi? 
-För mig är lokalt självstyre och autonomi samma sak.

Varför tycker du denna fråga är viktig? 
-Därför att den kristna civilisationen i Irak håller på att utplånas. De första kyrkorna byggdes i tvåflodslandet för flera tusen år sedan, idag byggs de i Södertälje.

Hur kommer du som riksdagsledamot driva frågan vidare? 
-Jag har drivit den här frågan i flera år. Den första intervjun gav jag 2006. Jag har debatterat detta i riksdagen också. I slutändan krävs det att Iraks parlament är berett att erkänna ett självstyre på Ninve.

Regeringen, där folkpartiet deltar har varit passiva kring ämnen som berör assyrier. Man beklagade erkännandet av folkmordet Seyfo när det röstades igenom i Riksdagen. På vilket sätt skiljer sig folkpartiets hållning gentemot regeringens och främst moderaternas inställning till den assyriska folkgruppen? 
-Folkpartiet har ett kongressbeslut att erkänna folkmordet från 2005. Vi har aldrig beklagat erkännandet, sådana uttalanden får helt och hållet stå för statsministern och utrikesministern.

När tror du att Nineveslätten kan vara en realitet? 
-Det kommer att dröja med tanke på shiadominansen i Irak. Dessutom är assyrierna och kaldéerna alldeles för splittrade, både i Irak och i diasporan.

På vilket sätt bör assyrier i Sverige engagera sig i frågan anser du? 
-Genom att bilda opinion, öka kunskaperna och försöka påverka makthavare. Men det är också viktigt att den splittring som finns inom den assyrisk/syrianska/kaldeiska gruppen kan stoppas.

Den amerikanske senatorn Mark Kirk är också positiv till en liknande lösning som ni framfört, vad betyder det? 
-Sannolikt inte så mycket, tyvärr. USA har inte direkt underlättat för de kristna i Irak sedan 2003 och jag har svårt att se vad som skulle bli bättre i den frågan när USA till stora delar lämnar Irak vilket ytterligare riskerar att förstärka de krafter som är närstående Tehran.