För assyrier i Sverige är namnet John Nimrod relativt okänt. Få vet att han, under tio år, var amerikansk senator i Illinois generalförsamling. Nu har ”The Senator”, som han ofta kallades, lämnat jordelivet.

John Nimrods föräldrar emigrerade till USA från Iran med sina tre barn. De var kristna assyrier som hade hittat en fristad i Chicago, USA. John föddes således i Chicago, där han också växte upp och utbildade sig.

John J. Nimrod
1922 – 2009
[Foto: ARS arkiv]

Precis efter sin ingenjörsexamen började andra världskriget och Nimrod tjänstgjorde i Europa. Innan han slutade sin militära bana som kapten hann han även tjänstgöra i Korea. Innan han började sin politiska karriär arbetade han först för Fisher Body, ett företag som byggde bilar, och sedan som egenföretagare.

Han arbetade sig upp från politisk sekreterare till samordnare för valkampanjer. Han var så uppskattad att han till slut blev vald till senator 1972. Som senator i Illinois generalförsamling arbetade han mycket för energifrågor, som att ta tillvara på solenergi.

Trots sitt tidskrävande ämbete glömde han aldrig bort sitt folk, tvärtom. Han var ordförande för UNPO – Unrepresented Nations and Peoples Organization – i Haag, Holland. Senare var han också ordförande för AUAF – Assyrian Universal Alliance Foundation – i Chicago. Han sågs som en ledare i den assyriska gemenskapen i USA.

– Han var engagerad och ville hjälpa alla assyrier i världen, speciellt de som var flyktingar, berättar Homer Ashurian, nuvarande ordförande för fonden.

Fjärde januari gav John Nimrod, 86 år, upp sitt sista andetag på Glenbrook Hospital. Nimrod lämnar fru, tre barn, sex barnbarn och ett barnbarnsbarn efter sig.