1978 startade Assyriska Riksförbundet i Sverige utgivningen av tidskriften Hujådå. Genom åren har tidskriften tagit upp många ämnen som berör assyrierna, i Sverige och i utlandet. Nu finns tidskriften i digital form fritt tillgänglig tillsammans med bilder ur Assyriska Riksförbundets arkiv.

Mellan åren 2006-2008 bedrev Assyriska Riksförbundet i Sverige ett digitaliseringsprojekt med stöd av Kulturrådet. Projekt syftade till att tillgängliggöra svenska assyriers kulturarv i Sverige. Genom digitaliseringsprojektet finns samtliga 32 årgångar av tidskriften Hujådå digitaliserade.

Dessa digitaliserade nummer av tidskriften har tillgängliggjorts på Internet genom Assyriska Riksförbundets webbtidning Hujada.com, under fliken Arkiv. Därtill har ett stort antal fotografier från olika händelser som rör Sveriges assyrier publicerats i arkivet. Tillgängliggörandet gör det bland annat lättare att söka i Hujådås arkiv.

Vad handlade exempelvis Hujådå som gavs ut i april månad 1986 (nr 4, årgången 9) om? Det kan du ta reda på i Hujådås arkiv. Vill du veta hur det såg ut vid Assyriska Cupen på Bårsta IP i Södertälje den 24 juli 1992? Det hittar du i Digitalt arkiv 1970-2005.