Igår offentliggjorde den irakiska valkommissionen de preliminära resultaten för regionalvalen i Irak som ägde rum i 14 irakiska provinser den 31 januari 2009. Hujada.com meddelar hur det gått för vårt folk i valen.

Resultaten som är baserade på 90 % av rösterna visar att ”rättstatens lista”, en koalition ledd av Iraks premiärminister, Nuri al-Maliki har gjort betydande framsteg och kunnat ta andelar från de renodlade shiitiska religiösa partierna. Även de sekulära listorna har uppnått goda resultat i förhållande till valen 2005.

I Bagdad fick al-Malikis lista 38 % av rösterna och i Basra 37 % av rösterna. I Niniveh-provinsen med dess huvudstad, Mosul gick 48 % av rösterna till sunni-arabiska listan ”al-Hadbaa” medan de kurdiska partiernas lista fick 25 % av rösterna. I valet 2005 hade kurderna 75 % av provinsrådets platser då sunni-araberna bojkottade valet.

Tre assyriska partier tävlade om kvotplatser som var avsedda för vårt folk; en plats i Bagdad, en i Mosul och en i Basra. De preliminära resultaten visar att Assyriska Demokratiska Rörelsens lista ”al-Rafidayn” vann platsen i Bagdad medan ”Ishtar”-listan som stöddes av Assyriska-kaldieska-syrianska Folkliga rådet vann platsen i Mosul. I Basra gick kvotplatsen till Kaldeiska Demokratiska unionens parti.

De preliminära resultaten visar också att ingen assyrisk lista har kunnat få tillräckliga röster för att konkurrera om de icke-kvoterade platser i de ovannämnda provinser.