Assyrisk-ortodoxa kyrkans ledning har under de senaste dagarna varit inbegripen i en intern strid, efter att sex biskopar i ett gemensamt uttalande skrivit att de inte längre erkänner patriarkens överhöghet.

Den 8 februari publicerade sex biskopar ett öppet brev där de tar avstånd från sin patriark Afrem II Karims ”okristna ageranden” och kräver hans avgång. De meddelar att de inte längre erkänner hans överhöghet över deras biskopsstift. En del av dessa saknar egna stift eller har fråntagits rätten att företräda stiftet. De undertecknade biskoparna är Augin Kaplan (västra USA), Hazail Soumi (Belgien, Frankrike och Luxemburg som nyligen omplacerats och ersatts av en ny biskop), Malke Mourad (Israel), Malke Malke (Australien och Nya Zeeland), Matta Roham (exil i Österrike) och Nathanayel Joseph (Förenade Arabemiraten).

Vad som menas med patriarkens ”okristna ageranden” förklarar biskop Hazail i en intervju i Assyria TV. Han vidhåller i intervjun att den främsta orsaken till deras protest är att patriarken skulle ha brutit mot kristendomens grundläggande fundament, t ex genom att ”kyssa Koranen” och ”erkänna att Jungfru Maria och Muhammed har fått budskap av samma ärkeängel Gabriel”. I uttalandet hade de upproriska biskoparna inte nämnt något om Koranen, utan angett att patriarken skulle ha hållit med när Stormuftin av Syrien hade sagt att ”Jesus saknar en grav på jorden eftersom han är levande i himlen”. Patriarken skulle enligt kritikerna ha nickat instämmande.

Ett skriftligt svar från patriarken på biskoparnas uppror gjordes inte, men han kommenterade det i sin predikan i Damaskus söndagen den 12 februari och förklarade varför han anser det viktigt att visa respekt för muslimer och Koranen. Han angav liknande exempel från sina företrädare. Patriarkatet utfärdade däremot en kommuniké som säger att den präst som de sex biskoparna vigde i Bryssel dagen efter att de gick ut med sin protest, inte erkänns som lagvigd präst av patriarken.

En rad sympatiuttalanden har droppat in för patriarken, bland annat från 28 namngivna assyrisk-ortodoxa biskopar fredagen den 10 februari. Enligt biskop Hazail har ett antal av dessa namngivna biskopar inte tillfrågats. I intervjun i Assyria TV namnger han fem biskopar som skulle sympatisera med de oppositionella. Av dessa har endast biskop Ablahad Gallo Shabo i Södertälje till SVT bekräftat att han inte tillfrågats, men att han klart och tydligt ställer sig bakom sin patriark. Andra som har utfärdat sympatibrev är den assyrisk-katolske patriarken Joseph II Younan, assyrisk-ortodoxe maferyono Baselios Tomas i Indien som också har skickat 17 biskopar från Indien till patriarkens försvar, akademiker och olika organisationer.

Onsdagen den 15 februari undertecknade de sex biskoparna ett nytt uttalande där de gör en helomvändning och ber patriarken om ursäkt. De tar tillbaka allt som de sagt om att hans kristna tro skulle vara bristfällig. Assyria TV intervjuade biskop Hazail via Skype från Arlanda flygplats i Stockholm på väg tillbaka till Belgien. Som förklaring till sin ursäkt anger han att patriarken i sin predikan i Damaskus har lämnat tillräckliga försäkringar om att hans kristna tro är orubbad, men vidhåller att biskoparna ändå står fast vid sin grundläggande kritik av patriarkens sätt att styra kyrkan.

Torsdagen den 16 februari samlades ett stort antal biskopar till krismöte i Libanon under ledning av patriarken. De sex upproriska biskoparna var inte kallade. Patriarkatet gick därefter ut med ett uttalande den 17 februari som säger att mötet inte anser att ursäkten är genuin och att biskoparna inte visat någon ångerfullhet. Därför kommer frågan att diskuteras ingående vid ett extra inkallat kyrkomöte någon av kommande veckorna under storfastan.