För femte gången i rad sköts rättegångarna mot S:t Gabriel upp och nya datum bestämts. Att rättegångarna hela tiden skjuts upp är tydligt bevis på att den internationella bevakningen har satt Turkiet under press.

Följande rättegångar sköts upp idag:

1)  Lantmäteriets gränsdragning mellan de tre byarna och S:t Gabriel

2) Stämningsansökan från S:t Gabriel mot skogsmyndigheten

3) Den statligt anställde advokat som lämnat in en stämningsansökan mot S:t Gabriel i syfte att ta över ännu mer markområde innanför klostermuren. Syftet är att beslagta så mycket mark som möjligt.

4) Stämningsansökan från åklagarmyndigheten mot S:t Gabriel-stiftelsens ordförande Kuryakos Ergun tas upp den 6 maj 2009.

Målet med rättegångarna är att Turkiska staten försöker konfiskera klostrets mark och skrämma bort assyrierna från att komma tillbaka till sina hemtrakter. Nya datum för rättegångarna har bestämts till 4, 7 och 22 april 2009.