Hyllningar och glädje var reaktionerna när Fairfield Municipal Council beslutade om inrättandet av ett Seyfomonument i en park i Sydney i Australien. Detta har dock inte setts med blida ögon från turkiskt håll som nu kämpar för att upphäva beslutet.

Trots en i stort sett enig forskarkår världen över så fortsätter Turkiet alltjämt att förneka folkmordet på assyrier, pontiska greker och armenier. Det turkiska utrikesministeriet försöker pressa andra länder att inte erkänna folkmordet och så har skett även här.

Det turkiska utrikesministeriet menar att beslutet om ett Seyfo-monument är olyckligt och olämpligt samtidigt som man från turkiskt håll väljer att trycka på vänskapen och de goda relationerna mellan Turkiet och Australien i hopp om att upphäva beslutet. Den turkiske ambassadören i landet, Oguz Ozge, har också meddelat att man ser över legala möjligheter att häva beslutet.

Än så länge står dock beslutet fast, trots att även den australiensiske utrikesministern Stephen Smith ville stoppa monumentet. Runt 20 000 assyrier lever idag i Australien, de flesta av dem i Fairfield, en förort i västra Sydney.