Enligt flera källor i Turabdin har hovrätten i Ankara nu i dagarna återremitterat klosterärendet tillbaka till tingsrätten i Midyat. Enligt hovrätten måste de klosterhandlingar som tillhandahållits från tingsrätten kompletteras.

Mycket tyder på att den turkiska staten har kört fast i förhandlingarna kring klosterfrågan och därför har hovrätten i Ankara ännu inte fällt någon dom i rättegången som ägde rum redan i början av november 2009.

Den turkiska staten hade inte räknat med att klosterfrågan skulle skapa så stor uppmärksamhet och opinion i omvärlden som den faktiskt gjorde. Turkiet trodde att det skulle gå smidigt och smärtfritt att konfiskera klostermark från assyrierna. Nu försöker den turkiska staten åstadkomma en lösning i frågan utan att tappa ansikte gentemot omvärlden.

Den 17 februari 2010 hålls en rättegång i Midyat som ska behandla frågan om byggandet av muren runt klostret stred mot turkisk lag eller inte. Den turkiska staten gör detta för att bötfälla Mor Gabriel klostret och riva ner den mur som omgärdar klostermarken. Många ser detta som ytterligare ett försök av den turkiska staten att skrämma och driva bort de kvarvarande assyrierna från sitt ursprungsland. Turerna kring klosterfrågan verkar fortsätta ett tag till framöver. 

Simon Barmano