Under sitt besök i Sverige ville Abdullaha Demirbas absolut besöka Assyrien Kulturcenter i Botkyrka. År 2011 hade föreningen nämligen skänkt ett pris till borgmästaren för hans demokratiska kamp.

Under måndagen den 17:e september samlades ett femtiotal åhörare i Assyrien Kulturcenters lokaler i Botkyrka för att lyssna till borgmästaren för en liten kommun i sydöstra Turkiet. Abdullah Demirbas ville visa sin tacksamhet över frihetspriset som föreningen skänkt honom 2011.  

Som borgmästare för kommunen Sur har Demirbas, som själv är kurd och medlem i BDP-partiet som anses stå nära PKK, upprört myndigheterna sedan han valdes att leda sin kommun 2004. Han har bland annat låtit offentlig information delas ut på olika minoritetsspråk, däribland assyriska.  Demirbas har även suttit fängslad i Turkiet för sina aktiviteter. 

Under mötet i den assyriska föreningen berättade borgmästaren om den pågående kampen för mänskliga rättigheter i Turkiet och situationen för minoriteter som assyrierna.

– Stort tack för priset ni tilldelade mig tidigare, det stärker mig i mitt arbete, sa Abdullaha Demirbas till föreningen under sin föreläsning.