Efter Socialdemokraternas erkännande av Seyfo har turkiska organisationer och privatpersoner hotat med en bojkott av partiet. Assyriska riksförbundets styrelse är inte alls förvånad. ”Protesterna bygger på den officiella turkiska historiesynen i frågan”, säger Sait Yildiz, styrelseledamot i riksförbundets styrelse.

– De turkiska protesterna är inte främmande för oss, det är inte första gången. Svensk-turkiska organisationer protesterade även mot Södertälje kommun, när kommunstyrelsen beslutade om att resa ett monument till minnet av Seyfo. Denna gång är protesterna mer högljudda för att turkarna anar att Socialdemokraternas kongressbeslut innebär ett stort steg mot att Sverige erkänner folkmordet, analyserar Sait Yildiz.

På Turkiska Ungdomsförbundets webbplats skriver man att turkiska skribenter blivit censurerade i svensk media när de försökt ge sin syn på Socialdemokraternas beslut. Därför ger de chansen till de censurerade att skriva på Turkiska Ungdomsförbundets egna webbplats.

Hittills finns ett enda inlägg av de som påstås ha censurerats, inlägget är skrivet av en Mustafa Emre Akin, utan vidare presentation eller titel. ARS har tagit del av Akins inlägg i debatten och tycker att innehållet inte ens är värt ens att kommentera.

– Akins skrivelse representerar den officiella turkiska historiesynen i frågan. Han undrar varför motionärerna inte använt sig av turkiska källor. Varför skulle de göra det? I turkiska källor finns bara den turkiska versionen av händelseförloppet, den känner motionärerna redan till. Han kommer bara med konspirationer om varför Socialdemokraterna har tagit detta beslut och varför de ”kristna européerna” inte vill ha med Turkiet som medlem i EU, säger Yildiz.

Sait Yildiz anser inte heller att det finns en större substans i hoten mot Socialdemokraterna. Han är övertygad om att de socialdemokrater som röstade för ett erkännande har tänkt på de eventuella konsekvenser som deras beslut kan medföra och har bra argument för sitt beslut.

Beslutet innebär kanske ett visst avståndstagande från turkiskt håll gentemot partiet. Men partiet kan samtidigt vänta sig ett stort stöd från assyrier, armenier och greker.

– I ett brev som de tre assyriska riksförbunden, ARS, AKF och AUF, skickat till Socialdemokraternas partistyrelse och partiets Broderskapsrörelse, har vi erbjudit vårt stöd i det fortsatta arbetet för ett erkännande av folkmordet både i Sverige och i EU.

Sveriges riksdag kommer att behandla en motion om ett svenskt erkännande under våren nästa år. Tveklöst har Socialdemokraternas beslut väckt ett stort hopp bland assyrierna i Sverige. För ARS och andra assyriska organisationer slutar inte kampen vid ett eventuellt svenskt erkännande.

– Vi ska fortsätta vårt samarbete med våra armeniska och pontus-grekiska vänner och riksdagsledamöterna som skrev motionen och med socialdemokraternas stöd se till att denna motion beviljas och Sveriges riksdag äntligen erkänner folkmordet. För oss som organisation går kampen för ett internationellt erkännande vidare, avslutar Yildiz.