Sedan terrorattentatet mot kyrkan i Bagdad i oktober och de efterföljande terrorattackerna mot kristna står det nu klart att flera tusen kristna från Irak, varav många är assyrier, har flytt sina hem. Uppgifterna kommer från FN:s flyktingorgan UNHCR, vars talesperson menar att det är fel att tvinga kristna asylsökande att återvända till Irak.

FN:s flyktingorgan UN High Commission For Refugees (UNHCR) uppger att åtminstone 1 000 kristna familjer har flytt sedan den 1 september från Bagdad och Mosul norrut till de mer lugna områdena i landet. Ytterligare 133 kristna flyktingfamiljer från Irak har registrerats hos UNHCR i Syrien och 109 personer i Jordanien.

Kristna från Irak som UNHCR intervjuat uppger att de inte fått asyl i europeiska länder eftersom de inte var specifika mål för terroristerna. Ett annat skäl för att vägra denna grupp asyl var att säkerhetssituationen i Irak uppgavs vara på bättringsvägar.

Melissa Flemming, talesperson för UNHCR, har uttryckt frustration över att Sverige återfört kristna från Irak till Bagdad. Hon menar att asylsökande från Irak inte ska tvingas tillbaka till landet.

– Vår inställning speglar den instabila säkerhetssituationen och den fortsatt höga nivån av våld, säkerhetsincidenter och brott mot mänskliga rättigheter som sker i delar av Irak, säger Melissa Flemmings i hennes uttalande.