Turkisk militär har rapporterats förstöra den massgrav som för en tid sedan hittades i sydöstra Turkiet. Utrikesdepartementet har valt att blunda för händelsen trots en skriftlig fråga från en riksdagsledamot.

Det är lokaltidningen Özgür Gündem som har rapporterat om den turkiska militärens senaste framfart kring det uppmärksammade fyndet av kvarlevor i en by i sydöstra Turkiet. Tidningen har skrivit att den turkiska militären nu täckt fyndplatsen under stora jordmassor. Invånarna i byn Kuru, som av misstag hittade kvarlevorna, har på nytt förbjudits av militären att tala om vad de funnit. Turkiet förnekar att det har skett några folkmord mot dess tre kristna minoriteter, assyrier, greker och armenier under början på 1900-talet. Därför är den funna massgraven en känslig fråga för turkarna.

Historieprofessorn David Gaunt från Södertörns högskola har uttalat önskemål om en internationell undersökningskommission för att fastställa var kvarlevorna kommer ifrån. I hans nyutgiva bok ”Massacres, Resistance, Protectors” (New Jersey, 2006), presenterar han sin forskning om folkmordet mot assyrierna (kallas även kaldéer och syrianer) i Turkiet.

Frågan om massgraven togs nyligen upp i en interpellation ställd av Hans Linde (v) till utrikesminister Carl Bildt. Även Linde påpekar nödvändigheten av en undersökningskommission för att ta reda på mer om massgraven. Några dagar efter att interpellationen har ställts befinner sig utrikesminister Carl Bildt i Turkiet för samtal med den turkiska regeringen. Enligt Bildts pressekreterare ställdes inga frågor till den turkiska regeringen om hanteringen av massgraven.

Sveriges ambassad i Ankara har inte heller gjort några ansträngningar för att ta reda på mer om massgraven. Ambassadör Christer Asp vill först inte kommentera frågan om massgravsfyndet utan hänvisar istället till ett redan offentliggjort svar från Carl Bildt. Efter samtal med UD står det klart att något sådant svar inte finns. När Christer Asp konfronteras med uppgiften från UD medger han att inget svar har getts från Carl Bildts sida och skyller sitt tidigare påstående på missförstånd.

Christer Asp erkänner även att den svenska ambassaden varken skickat någon till fyndplatsen för att undersöka vad som försiggår eller tagit kontakt med den turkiska tidningen som har publicerat uppgifterna om den turkiska militärens agerande. Man har inte heller ställt några frågor till turkiska myndigheter om fallet. Istället säger Asp att han litar på att turkiska myndigheter hanterar fallet på ett korrekt sätt, trots att han känner till den turkiska statens inställning i folkmordsfrågan.

Att skicka någon från den svenska ambassaden i Ankara för att kontrollera händelserna på plats medför inga större problem. Flyget från Ankara till Diyarbakir tar runt en timme. Runt en halvtimmes bilresa tar det sedan att vara framme i byn Kuru där massgraven hittades. Men av allt att döma har UD valt att ignorera frågan.

En del av förklaringen till Sveriges reserverade hållning kan finnas i utrikesministerns inställning till turkiskt EU-medlemskap. I en artikel i den tyska tidningen Die Welt från den 5 december skriver Carl Bildt och Estlands utrikesminister om vikten av att få med Turkiet i EU. Dom ekonomiska fördelarna betonas starkt. Saker som mänskliga rättigheter eller minoriteters rättigheter verkar inte vara en huvudprioritet för dom båda utrikesministrarna. Med den inställningen blir naturligtvis frågan om folkmord och massgravar en mindre detalj som man varken har tid eller resurser för att ta sig an.