Den assyrisk katolska kyrkans synod fattade ett historiskt beslut om att uppmärksamma 100-årsminnet av Seyfo och att närma sig sin ortodoxa motsvarighet.

Mellan den 8-10 december höll den assyrisk katolska kyrkan sin årliga synod, denna gång i Vatikanstaten i ROM. Kyrkans ledare fick samtidigt en speciell audience hos påven som uttryckte sin sympati för Mellanösterns kristna. 

Det speciella med denna synod är att även den assyrisk katolska kyrkan nu ansluter sig till högtidlighållandet av 100-årsminnet av folkmordet mot det assyriska folket. I ett pressmeddelande meddelar kyrkan som leds av patriark Yousef III Yonan att synoden beslutat att genomföra aktiviteter i samtliga församlingar för att minnas folkmordet. Tidigare har den assyrisk ortodoxa kyrkan meddelat att man kommer att högtidlighålla minnet av folkmordet. 

Ett annat viktigt beslut under synoden innebär att kyrkan tillsätter en kommitté som ska leda arbetet för att närma sig den assyrisk ortodoxa kyrkan. 

De katolska västassyrierna är färre till antalet än de ortodoxa. Deras kyrka bildades efter att västerländska missionärer med början på 1700-talet började etablera missioner i Assyrien.  Den assyrisk katolska kyrkan har historiskt sett hållit sig på avstånd från ämnen som innebär ett politiskt ställningstagande.