Onsdagens seminarium i riksdagen om Turkiets väg till EU-medlemskap och dess inverkan på ett erkännande av folkmordet på assyrierna rönte stort intresse från olika håll. I den fullsatta salen fanns förutom flera riksdagsledamöter och journalister även representanter för Turkiet och SVT 24 som sänder seminariet nu på måndag.

Assyriska riksförbundet fortsätter driva på för ett officiellt erkännande av Sverige för folkmordet som drabbade folket med början år 1915 i Turkiet. Tillsammans med Svenska stödkommittén för mänskliga rättigheter i Turkiet, SSKT, och assyriska kvinno- och ungdomsförbunden genomfördes seminariet som alltså lockade flera riksdagsledamöter, journalister, TV-kanaler och andra representanter.

Bland ledarna för Sveriges riksdagspartier var Lars Ohly (v) den enda som tackade ja till att komma och tala under seminariet. Lars Ohly passade på under sitt tal att understryka vikten av ett erkännande för folkmordet – Seyfo – och berättade hur flera partier tidigare talat med kluven tunga i frågan.

En annan talare som tydligt ställde sig bakom ett erkännande är professorn i folkrätt, Ove Bring, från försvarshögskolan. Bring menade i sitt tal att folkmordet inte längre är en fråga för historikerna utan för politikerna eftersom det redan är väldokumenterat. Enligt Bring finns det inget som längre hindrar Sveriges regering från att erkänna folkmordet Seyfo, varken juridiska eller kunskapsmässiga aspekter bör stoppa politikerna från att ge ett erkännande, menade professorn. Hans tal möttes av starka applåder från de många närvarande, assyrier såväl som icke-assyrier.

Assyriernas egen röst representerades av den engagerade författaren Sabri Atman från Holland. I sitt tal berättade Atman om det mörka och anti-demokratiska Turkiet som fortsätter med att exempelvis döpa gator och torg efter Talat Pasha, en av hjärnorna bakom folkmorden på assyrier, greker och armenier. På inbjudan av Assyriska Riksförbundet befann sig även den turkiske publicisten och demokratiförsvararen Ragib Zarakolu bakom talarstolen och framförde en analys av folkmordsfrågan.

Historieprofessor David Gaunt från Södertörns universitet har bidragit starkt till att uppfylla politikernas gamla krav om mer källkritiskt material om Seyfo. Hans nyligen utgivna bok, ”Massacres, Resistance, Protectors: Muslim-Christian relations in Eastern Anatolia during World War I”, innehåller ett överflöd av bevis för folkmordet. Under sitt tal berättade Prof. Gaunt bland annat om svårigheterna med att få åtkomst till de turkiska arkiven och om hur han har gått tillväga med Seyfo-forskningen.

De övriga talarna var SSKT:s ordförande, Anne Ludvigsson (s), ordförande för Europarådets svenska delegation Göran Lindblad (m) som representerade högeralliansen under seminariet, Andreas Bengtsson, Turkiethandläggare på utrikesdepartementet, Ann Dismorr före detta ambassadör till Turkiet och före detta talmannen Björn von Sydow (s).

Förutom partiledaren Lars Ohly (v) och ledamoten Björn von Sydow (s) som höll varsitt tal så närvarade följande riksdagsledamöter:

1. Anneli Enockson (kd)
2. Björn Hamilton, (m)
3. Ibrahim Baylan (s)
4. Yilmaz Kerimo (s)
5. Nils Oskar Nilsson (m)
6. Hans Linde (v)
7. Mats Pertoft (mp)
8. Göran Lindblad (m)
9. Anne Ludvigsson (s)
10. Tommy Waidelich (s)
11. Michael Damberg (s)
12. Gunnar Axen (m)
13. Marie Weibull Kornias (m)
14. Kerstin Lundgren (c)

Seminariet eftersänds nu på måndag den 5:e februari med start klockan 12.00 i kanal 2 och kanal SVT 24 parallellt.

Andra tal från seminariet kan du lyssna på genom radio Qolos hemsida här. Inslagen om seminariet finns i högerspalten.