Assyriska organisationer i USA uppmärksammar att flera resolutioner har antagits som innebär att massakern på assyrier 1933 erkänns.

I ett pressmeddelande undertecknat av ett flertal assyriska organisationer uppmärksammar man att tre resolutioner erkänner Simele-massakern i Irak 1933 då många assyrier dödades av irakisk militär och kurdiska klaner.

En av resolutionerna är framlagd för senaten av republikanen Debbie Lesko. De två andra resolutionerna har antagits lokalt av delstatsparlamentet i Arizona där det finns en växande assyrisk community.

Resolutionerna innebär ett symboliskt erkännande och ses dels som en del av upprättelsen för offren men även som del i ett försök att pressa Irak att erkänna massakern. Följande organisationer finns som undertecknare av pressmeddelandet:

 • Assyrian Church of the East, Diocese of Western United States
 • Ancient Church of the East, Arizona
 • Assyrian Democratic Movement AZ Chapter
 • Assyrian Universal Alliance, AZ Chapter
 • Assyrian Aid Society, AZ Chapter
 • Assyrian Medical Society, AZ Chapter
 • Bet-Nahrain Democratic Party, AZ Branch
 • St. Mar Zaia Assyrian Organization of AZ
 • Abnaa Al Nahrain Party AZ Coordinator
 • Assyrian American Association of Arizona
 • Power of Three Organizations
 • Assyrians for Justice

Assyrians for Justice och dess representant Sam Darmo (till höger på artikelbilden) ses av många som en nyckelperson som driver på arbetet i dessa frågor.