USA spelar en viktig roll när trycket på shitiska miliser nu ökar att lämna Nineveslätten.

Två shitiska milisers etablering på Nineveslätten efter besegrandet av IS har fortsatt att skapa oro och hindrat assyrier från att återvända till delar av Nineveslätten. Nu tycks dock skruvarna dras åt runt de två miliserna med USA som påtryckare.

De två miliserna i fråga är brigad 30 och brigad 50 inom den shitiska milisstrukturen Hashd al shacbi, på engelska känd som Popular Mobilisation Front. Brigad 30 (även kallad Liwa al shabak) uppskattas ha runt 1000 beväpnade män består mestadels av Shabak, en shitisk minoritet, som bor på Nineveslätten. Brigad 50 (även kallad Al Babiliyun) består av shiiter från Bagdad och uppskattas till runt 1500 beväpnade män. Den leds av en ökänd assyrier, Rayan, som försöker framställa sin milis som en kristen milis för att rättfärdiga dess närvaro på Nineveslätten. Båda miliserna är understödda av Iran som ser en strategisk nytta av att etablera en fot i denna del av norra Irak.

Irakiska försvarsministeriet har nyligen förnyat tidigare krav på miliserna att lämna Nineveslätten. Till skillnad mot tidigare märks nu en aktiv amerikansk roll i att driva bort de två shitiska miliserna. Den 18 juli fattade USA:s finansministerium beslut att sätta ledarna för de två shiitiska miliserna under sanktioner med anklagelser om att de är skyldiga till människorättsbrott. Några dagar senare följde irakiska centralbanken efter och införde sanktioner mot samma personer. Det innebär att alla kända tillgångar till de två milisledarna konfiskeras.

De shiitiska miliserna tycks dock inte inställda på att lämna området. Den 26 juli arrangerade de en protest på Nineveslätten med anti-amerikanska slogans. Samtidigt kommer uppgifter om att de facto tvingats lämna en del av sina check-points. En check-point som bemannats av brigad 30 på vägen mellan Baghdede och Arbil intogs av NPU för tre veckor sedan.

Den irakiska arméns befälhavare i Nineveh-provinsen på besök hos den assyriska styrkan NPU i juni för att diskutera ett utökat ansvar för NPU på Nineveslätten.

Parallellt med denna utveckling har den assyriska styrkan Nineveh Plain Protection Units (NPU) fått beviljat ytterligare rekryter och order från irakiska försvarsministeriet att förbereda sig på att ta över säkerheten på platser som just nu hålls av de shiitiska miliserna.

Nineveslätten består av tre kommuner: Baghdede, Tell Keppe och Shekhan. NPU har just nu kontroll över den största kommunen på Nineveslätten som är Baghdede, även kallat Qaraqosh. Om planen att driva ut de shiitiska miliserna lyckas kommer NPU att kontrollera även stora delar av Tell Keppe kommunen i Nineveslätten. Kommunen Shekhan står helt under kurdisk ockupation.

De shiitiska miliserna har försvårat assyriernas återvändandet till flera städer och byar på Nineveslätten. Det finns även fall av trakasserier, hot och överfall från milismedlemmar mot assyrier. De shiitiska miliserna har dessutom försökt köpa egendomar och mark som tillhör assyrier i vad som assyriska ledare kallar för försök till att ändra demografin i området.

De amerikanska representanterna på plats i irakiska Assyrien som överser återuppbyggnaden av Nineveslätten har ökat sin retorik mot de shiitiska milisernas närvaro den senaste tiden. De kommande veckorna och månaderna kommer att visa om det amerikanska trycket för att få bort de två miliserna lyckats eller inte.