Kvinnans möjlighet till utbildning har spelat en stor roll i hennes frigörelse från mannen och hemmet. Assyrierna är på rätt väg men ännu har inte jämställdhet uppnåtts fullt ut, sa Anisa Saead-Yonan från Berlin under sin föreläsning på AKFs världskonferens.

Psykoterapeuten Anisa Saed-Yonan lyckades sätta fingret på det som många assyriska kvinnor känner. Hon har lång erfarenhet av klienter från Mellanöstern och är väl insatt i deras mentalitet.

– Förr i tiden så var det männen som jobbade och tjänade familjens pengar medan kvinnan var dömd till dumhet eftersom att hon jämt var hemma, sa hon och fortsatte:

– Hon ansågs länge vara en oklok och en passiv samhällsmedborgare vilket ledde till depression. Och när barnen gifte sig och flyttade ut så infann sig en känsla av tomhet.

Men så hände något som stärkte kvinnans ställning i samhället, berättade Anisa.
– Utbildning! Hon började utbilda sig och det har spelat en stor roll i kvinnans frigörelse från hemmet och från mannen. Helt plötsligt började hon få samma yrken som männen, det ekonomiska oberoendet fick henne att bli mer självständig.

49-åriga Anisa berättade även att det ledde till att den assyriska kvinnan såg sig själv i en ny roll där hon aktivt kunde förändra sin situation. 

– Hon började engagera sig inom föreningslivet och fick därmed sociala kontakter utanför hemmet som i sin tur vidgade hennes vyer. Och vi ska inte glömma betydelsen av den nationella rörelsen bland assyrier där den sociala och politiska utbildningen har lyft jämställdhetsdebatten, sa Anisa samtidigt som hon var noggrann med att understryka att det fortfarande finns en hel del att göra.

– Den assyriska kvinnan är på rätt väg, det assyriska folket är relativt jämställt ute i samhället men när det gäller jämställdhet i hemmen så har de inte kommit så långt. Vi i Europa har kommit en bra bit men fortfarande är det kvinnan som ansvarar för allt i hemmet. Hon jobbar, hämtar barnen, lagar mat – och därutöver förväntas hon dessutom vara en bra och pigg älskarinna för sin make.

Anisa Saed-Yonan är en van föreläsare. I Tyskland har hon turnerat i flera år med sina budskap. Under konferensen blev hon omåttligt populär och det var många som önskade en heldag med henne. Som avslut på föredraget utbrast Anisa:

– Dagens kvinna börjar bli mer och mer självständig. Hon både kan och tror på sig själv mer vilket får männen att känna sig överflödiga. Men! Vi kvinnor ska inte tro att vi klarar oss helt själva, vi behöver männen.

Linda Asmar