Om den assyriska rörelsen vill fortsätta vara en levande och bred rörelse även i framtiden behövs större satsningar på utbildning i ledarskap, organisationsutveckling och kommunikation i de assyriska föreningarna, menar Assyriska Kvinnoförbundets ordförande Afamia Maraha.

I en tid där medlemsantalet sjunker i många föreningar är det en ren överlevnadsfråga att se över sina rutiner och strukturer. Kvinnor saknas på många beslutsfattande positioner. På lång sikt är det förödande att tjejer och kvinnor inte deltar i samma utsträckning som män. Föreningen tappar kraft och kompetens genom att fortsätta i de spår som premierar killar och män att vara aktiva, göra sin röst hörd och inneha strategiska positioner. Tjejernas och kvinnornas kraft och kompetens går förlorad. De tappar lusten, de söker sig till andra platser och verksamheter när de märker att deras engagemang inte tas på allvar.

AKF ser på detta med allvar och har därför under flera år arbetat med att öka assyriska kvinnors delaktighet och stärka deras position i den assyriska rörelsen genom olika satsningar. Under åren 2009/2010 har ett 60 tal kvinnor från olika föreningar utbildats i ledarskap, organisationsutveckling och kommunikation. Utbildningarna har gett nya kunskaper och insikter i vad som krävs för att vara en bra ledare oavsett om det är som styrelseordförande eller ledare för en särskild aktivitet i föreningen. AKF är övertygad om att deltagarna kommer att använda sig av de nya kunskaperna i någon form och bidra till utveckling i sina föreningar.

I en ständigt föränderlig tid som ställer nya krav på föreningarna är det desto viktigare att rusta de förtroendevalda och frivilliga med kunskaper och verktyg för att kunna möta nya utmaningar och möjligheter. Idag finns det en hel vetenskap om organisationsutveckling, ledarskap och kommunikation. Det assyriska föreningslivet är i stort behov av denna kunskap för att kunna fortsätta vara en betydelsefull plattform för den assyriska kulturens utveckling, en mötesplats och en påverkanskanal för assyrier i världen.

Afamia Maraha
Ordförande för Assyriska Kvinnoförbundet – AKF