I ett program på Assyria TV träder flera personer fram och avslöjar att journalisten Nuri Kino aktivt försöker påverka årsmöten i svensk-assyriska organisationer som han själv inte är medlem i.

Journalisten Nuri Kinos ageranden avslöjas och ifrågasätts i ett program som nyligen sändes på Assyria TV. Enligt Aziz Poli från Botkyrka och Isa Kalyun från Göteborg blev de uppringda av en desperat Nuri Kino inför Assyriska riksförbundets årsmöte förra året.

– Det var sent på kvällen när jag fick samtalet av Nuri. Han verkade desperat och sa saker som verkade vara rena påhitt. Han bönade och bad att jag och andra från min släkt skulle sluta stödja vissa personer i förbundsstyrelsen, berättar Aziz Poli i programmet. Isa Kalyun uppger att han fick ett samtal av Kino med samma uppmaning och i programmet framkom att Nuri Kino ringt till flera andra ledande personer i de svensk-assyriska organisationerna.

Kinos agerande ifrågasätts inte minst då han inte är medlem i någon organisation som är ansluten till Assyriska riksförbundet. Att han som utomstående lägger sig i val av styrelser förkastades av deltagarna i programmet som reste flera frågetecken kring hans motiv.

”Vi vet att han genom sitt agerande har tappat mycket stöd och förtroende. Han har skadat sitt anseende bland många”, menade deltagarna i programmet: ”Han har valt att bilda och driva en egen organisation, hur kan han då anse sig ha rätt att på något sätt lägga sig i våra organisationer?”, undrade gästerna i programmet.

– Utöver att jag tycker att hans agerande generellt är förkastligt så blir jag väldigt förvånad över att en person som ska föreställa en undersökande journalist agerar på detta sätt och försöker återlansera det förkastliga klansystemet. När han ber mig om att min släkt ska sluta stödja vissa kandidater visar det att han i sitt huvud inte släppt klansystemet som vi alla förkastar. Jag bildar min uppfattning på grundval av det jag ser och inte på vad min släkt säger till mig vad jag ska tycka, argumenterade Aziz Poli.

Hujådå har per e-post bett Nuri Kino att kommentera uppgifterna i programmet men inte fått något svar.