I en opinionstext i tidningen Omvärlden avslöjar Assyriska riksförbundet att regeringen väljer att inte inkludera minoritetsgrupper i sin nya biståndsstrategi för Mellanöstern som omfattar upp till två miljarder kronor.

Trots erkännanden i media av utrikesminister Margot Wallström om assyriers och yazidiers särskilda utsatthet och trots löften om att ”göra allt vi kan” för att stödja väljer regeringen att helt blunda för minoritetsgrupperna i sin nya biståndsstrategi. Det avslöjas i en artikel av Assyriska riksförbundet i tidningen Omvärlden.

– Det har blivit pinsamt uppenbart att regeringen och särskilt utrikesminister Margot Wallström inte menar vad hon säger. Att inkludera minoriteterna i den nya biståndsstrategin är bland det enklaste och mest självklara Sverige kan göra för att hjälpa, säger förbundsordförande Afram Yakoub.

Den nya strategin börjar gälla i januari 2016 och fram till slutet av 2020. Strategin bestämmer hur uppemåt två miljarder svenska kronor ska användas i Mellanöstern och Nordafrika. I strategin har man idag två fokusgrupper; kvinnor och barn. Det innebär att biståndsprojekt som ska genomföras ska särskilt rikta sig till dessa grupper.

I artikeln i Omvärlden visar riksförbundet att Sverige flera gånger har inkluderat etniska minoriteter som fokusgrupper, bland annat i Myanmar och Afghanistan. Det bör därför inte vara svårt eller kontroversiellt att göra det för Irak och Syrien där minoritetsgrupper står inför ett särskilt hårt förtryck, menar ARS.