Parlamentsvalet i Irak har både berövat assyrierna på sina kvotplatser och gett hopp på en och samma gång.

Den 10 oktober gick irakierna till vallokalerna för välja ett nytt parlament och få en ny regering. Valet hade tidigarelagts som en följd av proteströrelsen som har krävt reformer i det genomkorrupta landet.

För assyriernas del blev valet en bitter besvikelse. Samtliga fem parlamentsplatser som är reserverade för assyriska partier vanns av icke-assyriska partier som hade placerat assyriska representanter på sina vallistor. För första gången sedan störtandet av Saddam för två decennier sedan finns därmed ingen självständig assyrisk representation i landets lagstiftande församling. Assyriska partier har länge protesterat mot systemet och krävt en ändring i regelverket för att säkerställa att endast assyrier kan rösta på kandidater för de fem kvotplatserna. Men i ett land där korruption och den starkes rätt härjar väger den assyriska minoritetens protester lätt.

I denna mörka besvikelse finns det även tecken på hopp för assyrier och andra förtryckta grupper i Irak. Huyada listar här fem faktorer som ger hopp om ett framtida Irak där minoriteter kan frodas.

Demokratin har fått fotfäste
Valet i oktober blev det femte nationella valet sedan Saddams störtande. Trots anklagelser om valfusk, bojkotter och metoder som inte förekommer i mogna demokratier som Sverige är det tydligt att demokratins grundläggande principer har fått fotfäste. Det är numera otänkbart att en envåldshärskare som Saddam skulle kunna gripa makten och att detta skulle accepteras av irakierna.

Det civila samhället växer
Under de två decennier med demokrati har det civila samhället växt enormt med nya organisationer som kommer upp som svampar ur marken. Det finns numera föreningar och och organisationer för alla tänkbara intressen, vilket är grundförutsättning för ett demokratiskt samhälle.

Kvinnorörelse på frammarsch
Enligt den irakiska vallagen är 25 procent av parlamentsplatserna reserverade för kvinnliga kandidater. I valet i oktober vann kvinnorna istället 29 procent av platserna med 97 invalda kvinnor. Om alla invalda kvinnor skulle gå ihop och bilda ett block skulle det bli det största blocket i det irakiska parlamentet. Trots alla försök från djupt konservativa krafter i landet att hålla tillbaka kvinnorna intar dessa alltmer plats i offentligheten.

Oberoende röster utmanar etablissemanget
Proteströrelsen i Irak har letts av landets ungdomar. Trots att etablerade krafter har dödat hundratals protesterande har nu rekordmånga oberoende kandidater lyckats vinna i valet. Apotekaren Ala al Rikabi blev en av proteströrelsens mest kända ansikten. Hans nybildade parti Imtidad vann hela 10 platser i parlamentet. Aldrig tidigare har Irak haft så många oberoende röster som öppet talar om att reformera samhället i grunden.

Oberoende medier
Medielandskapet utvecklas ständigt och modiga journalister flyttar ständigt fram positionerna. Irak är idag ett land där makthavare ifrågasätts och frågas ut i allt högre grad av landets medier.

De positiva trenderna ger hopp om ett samhälle i morgondagens Irak där rättigheter för assyrier och andra minoriteter kommer att respekteras. Frågan är om de kvarvarande assyrierna orkar hålla i och hålla ut till dess.