Nu har våra läsare chansen att bekanta sig närmare med de assyrier/syrianer som ställer upp de olika valen. Vi kommer att försök hinna med att intervjua så många som möjligt. I denna text möter Ni Ilan DeBasso, Georgette Melki och Roger Haddad.

Vilken fråga/frågor vill du driva om du kommer in i riksdagen?

Främst handlar det om rättvise- och jämlikhetsfrågor inom alla samhällsområden. Utgångspunkten för detta är alla människors möjlighet och rätt till arbete. Bra utbildnings- och företagsklimat.

Vilka assyriska frågor vill du arbeta för att förverkliga?

Det viktigaste är som jag ser det den utsatthet som många assyrier lever under i mellanöstern. På kort sikt handlar det därför om att åstadkomma trygghet/säkerhet för folkgruppen, inte minst i Irak. Vidare är frågan om assyriernas möjlighet till återvandring till Tur Abdin också en intressant fråga samt markfrågan i anslutning därtill.

Hur många personkryss behöver du för att komma in i riksdagen? Hur ser du på din chans att komma in?

De väsentliga är att S går framåt i valet, något som sannolikt skulle innebära att jag kommer in i riksdagen eftersom jag står på sjätte plats på vår lista. Vi har fem mandat idag. Det är vår ambition. I övrigt har jag ingen direkt koll på exakt hur många kryss som skulle behövas för att bli invald.

FAKTA ILAN DEBASSO


Ålder 36   
Familj Fru och en pojke på tre år
Parti Socialdemokraterna
Valdistrikt Jönköpings län
Arbetar med Handläggare
Politiskt engagerad sedan år Sedan mitten av 90-talet
Födelsestad Omid
Utbildning Statsvetare
Gör helst en ledig dag Umgås med familjen

Vilken fråga/frågor vill du driva om du kommer in i riksdagen?
– Inom ramen för mitt parti, arbete för ungdomar och kvinnor först och främst.
– Bättre stödinsatser inom skolan så att flera elever kan klara av sin utbildning.
– Jämstäldhetsfrågor.
– Motverka segregation.
– Förbättra vilkoren för småföretagare.

Vilka assyriska frågor vill du arbeta för att förverkliga?
Jag vill arbeta för att fler ungdomar väljer att gå vidare med sin utbildning.

Hur många personkryss behöver du för att komma in i riksdagen? Hur ser du på din chans att komma in?
Det är svårt att bedöma antalet röster, men fler röster ger större chans att komma in. Jag ligger på nionde plats i riksdagslistan för Östergötlands län.

FAKTA GEORGETTE MELKI


Ålder 57   
Familj Man och tre barn
Parti Socialdemokraterna
Valdistrikt Östergötlands län
Arbetar med Lärare
Politiskt engagerad sedan år 1989
Födelsestad Kamishli
Utbildning Lärarutbildning
Gör helst en ledig dag Långa promenader och umgås med familjen

Vilken fråga/frågor vill du driva om du kommer in i riksdagen?

Jag är idag skol-och handikappolitiker. Jag vill främst arbeta för de sämst ställda i samhället och vara en stark socialpolitisk röst. Mina viktigaste frågor är ny skola, en sjukvårdspolitik med en tandvårdsreform där alla har råd att laga sina tänder och en politik som inte glömmer äldre och funktionshindrade personer.

Vilka assyriska frågor vill du arbeta för att förverkliga?

Först och främst vara en förebild och se till att fler från vårt folk, inte minst ungdomar deltar mer aktivt i samhällsfrågorna och försöka påverka lokalt också. Riksdagen bör i sin utrikespolitik inte minst i EU-sammanhang när det gäller handelsavtal och EU-utvecklingen/nya medlemsländer hela tiden följa minoritetsfrågan och frågan om mänskliga rättigheter för assyrier utomlands. Jag vill trycka på i denna fråga så att Sverige inte arbetar med länder som trakasserar och förtrycker kristna minoriteter. Assyrierna i Sverige måste också få möjlighet att utveckla och behålla sina kulturella traditioner, därför måste staten fortsätta stötta satsningar på kultur, språk, utbildning och musik på området. Lokalt är det viktigt att skolorna och äldreboendena också är tillgängliga och anpassas även för assyrier.

Hur många personkryss behöver du för att komma in i riksdagen? Hur ser du på din chans att komma in?
Jag är nr 2 på folkpartiet i Västmanlands riksdagslista. Vi har idag bara ett mandat, om jag ska komma förbi och bli nummer ett behöver jag cirka 2000 personliga kryss totalt i hela Västmanland.

FAKTA ROGER HADDAD 


Ålder 28
Familj Singel. Mamma och fyra bröder.
Parti Folkpartiet Liberalerna
Valdistrikt Västmanland. Jag bor i Västerås.
Arbetar med Politisk sekreterare
Politiskt engagerad sedan år 1998
Födelsestad Beirut
Utbildning Magisterexamen i statsvetenskap
Gör helst en ledig dag Fikar på stan med kompisar eller i Stockholm eller Örebro.