De kommande fyra åren kommer Sverige att regeras av de fyra borgerliga partierna som tillsammans bildar Allians för Sverige. Hur kommer de svenska assyrierna att påverkas av maktskiftet som har ägt rum? Vad är positivt och vad är negativt? Hujådå har talat med journalisten Augin Kurt och lobbyisten Özcan Kaldoyo om vad vi kan förvänta oss.

Enligt medierapporteringen har invandrarna svängt till höger i valet. I Södertälje, där assyrierna utgör en fjärdedel av befolkningen, har högersvängen gett tydliga avtryck i den kommunala politiken. Där regerar inte längre vänsterblocket. Journalisten Augin Kurt välkomnar valutgången och menar att Alliansens seger kommer att vara nyttig för Sverige på lång sikt. Han menar att högerpartierna nu får en chans att visa vad de går för samtidigt som socialdemokraterna får tid att revitalisera sig själva och komma tillbaka som ett ödmjukare parti. Alliansens seger medför även flera fördelar för Sveriges assyrier säger han och pekar bland annat på Seyfo-frågan.

– Högerpartierna har visat ett större intresse för Seyfo-frågan, det bådar gott för ett framtida riksdagserkännande. Samtidigt är det troligt att (s) kommer att byta attityd gentemot oss.

Nu när de inte längre regerar kan dom ha råd att bejaka våra önskemål mycket mer. Tidigare var de tvungna att ta i beräkning många saker, såsom Sveriges relationer till Turkiet. Yilmaz Kerimo kommer att få större svängrum att föra fram assyriska frågor nu när han agerar i ett oppositionsparti. Nu skulle han t ex kunna lägga fram en motion om ett erkännande av folkmordet Seyfo, analyserar Kurt.  

Samtidigt vill han flagga för två negativa aspekter av Alliansens seger. Enligt Augin Kurt kan partierna som ingår i Alliansen alltid skylla på att något av Alliansens partier inte ger med sig i en fråga. Det blir ett bekvämt sätt att smita undan och att inte ta ansvar för olika frågor som rör assyrier. I helhet så tror han att det blir svårt för de fyra partierna att komma överens i längden.

Kurt resonerar att assyrierna har mer att vinna på att rösta taktiskt i valtider. Han vill gärna se att assyrierna röstar endast på ett eller två partier i nästa val för att få bättre genomslagskraft för de assyriska frågorna, såsom andra minoritetsgrupper har gjort genom historien i olika demokratier.  

Lobbyisten Özcan Kaldoyo instämmer i att partierna som idag ingår i Alliansen har traditionellt visat ett större intresse för assyriska frågor. Socialdemokraternas inställning i de assyriska frågorna beskriver han med ordet ”motvilligt”. 

– Socialdemokraterna har varit väldigt kyliga gentemot oss. De har engagerat sig först när de, nästan, blivit tvungna till det. Exempelvis kan jag nämna Akbulut-fallet eller när turkarna ville stänga våra kloster i Turabdin, minns han.

Özcan Kaldoyo vill nu arbeta genom organisationen (ACSA) för att Sverige ska stå värd för en konferens mellan assyriska och turkiska företrädare för att bland annat utreda vad som har skett med assyriernas egendomar i Turkiet.Enligt intervjuer som Hujådå genomförde före valet med partiledarna för Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna är samtliga dessa partier för att Sveriges riksdag slår fast att Seyfo ska erkännas som folkmord. Folkpartiet har sedan tidigare ett erkännande av Seyfo på sin agenda. Därmed finns det idag en riksdagsmajoritet för ett erkännande av Seyfo som ett folkmord. Det återstår att se om Alliansens partier håller vad dom högtidligen har lovat.